Titulní strana Školská rada
Školská rada

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonný zástupcům, pedagogickým pracovníkům a dalším partnerům školy aktivní účast na správě školy. Hlavním úkolem rady je posílení odpovědnosti zákonných zástupců za práci školy a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Povinnost zřídit školskou radu při škole vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, §167.


Volební období 1. 12. 2017 - 30. 11. 2020


členové rady - za zákonné zástupce žáků

  • Monika Malecká
  • Jiří Koškovský

členové rady - za pedagogické pracovníky

  • Mgr. Květa Ketnerová
  • Mgr. Lucie Procházková

členové rady jmenovaní Radou města Horní Slavkov

  • Radka Studničková
  • Bc. Josef Strnad

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schůzka - 11. 10. 2018

Přítomno: 5

Program:
zahájení činnosti nově zvolených zástupců do rady školy, vytyčení úkolů pro další období; informace o novém projektu Čerstvý vítr z hor  a připravované žádosti na pokračování projektu Podporujeme inkluzi; informace o přípravě zajištění ochrany osobních údajů v souladu s podmínkami GDPR po 28. 5. 2018;  informace k 40. výročí založení školy "Den otevřených dveří", včetně prezentace nové školní jídelny; seznámení s prostory a vybavením nové školní jídelny s kuchyní.

Závěr: Rada školy vzala na vědomí realizaci nových a připravovaných projektových aktivit pro nadcházející období a doporučila vedení školy zdůraznit realizaci nové školní jídelny v rámci Dne otevřených dveří na podporu prezentace a image školy

 

Schůzka - 21. 9. 2017

Přítomno: 5

Program:
projednání Výroční zprávy za školní rok 2016/17; aktualizace školního řádu v souladu s novelou legislativy; ekonomická situace školy, realizované investiční akce o prázdninách a předpokládané investice pro rok 2017/2018; informace o schválení projektu MŠMT "Plavecký výcvik"; pokračování v projektu MŠMT a EU "Podporujeme inkluzi"- realizované aktivity Školní psycholog na částečný úvazek, Čtenářský klub pro žáky 1. stupně, Klub logiky a deskových her I. a II. (1. a 2. stupeň), Doučování I. a II (vybraní žáci 1. a 2. stupně); představení celoročních projektů školy "Ekokodex" a "Poznáváme práci rodičů, spoluobčanů, absolventů školy"; rozšíření projektu "Ovoce do škol"o dodávky neochuceného mléka (pro všechny žáky školy). Seznámení s postupem prací souvisejících s výstavbou školní jídelny v objektu školy, včetně prohlídky nových prostor. Informace k volbám do Školské rady na další volební období.

Závěr: Rada školy schválila Výroční zprávu za školní rok 2016/17 a aktualizaci školního řádu 1. 9. 2017. Rada školy vzala na vědomí plány rozvoje školy na rok 2017/18, včetně připravených projektových aktivit.

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

srpen 2018
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 89 Joomla!. XHTML and CSS.