Titulní strana Školská rada
Školská rada

 

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonný zástupcům, pedagogickým pracovníkům a dalším partnerům školy aktivní účast na správě školy. Hlavním úkolem rady je posílení odpovědnosti zákonných zástupců za práci školy a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Povinnost zřídit školskou radu při škole vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, §167.

 

Volební období 1. 12. 2017 - 30. 11. 2020

 

členové rady - za zákonné zástupce žáků

· Monika Malecká

· Jiří Koškovský

 

členové rady - za pedagogické pracovníky

· Mgr. Květa Ketnerová

· Mgr. Lucie Procházková

 

členové rady jmenovaní Radou města Horní Slavkov

· Radka Studničková

· Bc. Josef Strnad

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schůzka - 25. 9. 2018

Přítomno: 5

Program:

projednání Výroční zprávy za školní rok 2017/18; předpokládané investice pro

rok 2017/2018 ve spolupráci s Městem Horní Slavkov; aktualizace dokumentů

v souladu s GDPR (souhlasy); informace o schválení projektu MŠMT "Plavecký

výcvik"; navázání na projektové aktivity novým projektemv projektu MŠMT

a EU "Podporujeme inkluzi II"- realizované aktivity Školní psycholog na

částečný úvazek, Čtenářský klub pro žáky 1. stupně, Klub logiky a deskových her

I. a II. (1. a 2. stupeň), Klub konverzace v AJ (1. a 2. stupeň), Doučování I. a II

(vybraní žáci 1. a 2. stupně); představení celoročních projektů školy "Ekokodex"

a "100. výročí republiky".

 

Závěr: Rada školy schválila Výroční zprávu za školní rok 2017/18. Rada školy vzala

na vědomí plány rozvoje školy na rok 2018/19, včetně projektových aktivit.

 

Schůzka - 11. 1. 2018

Přítomno: 5

Program:
zahájení činnosti nově zvolených zástupců do rady školy, vytyčení úkolů pro další

období; informace o novém projektu Čerstvý vítr z hor  a připravované žádosti na

pokračování projektu Podporujeme inkluzi; informace o přípravě zajištění ochrany

osobních údajů v souladu s podmínkami GDPR po 28. 5. 2018;  informace k

40. výročí založení školy "Den otevřených dveří", včetně prezentace nové školní

jídelny; seznámení s prostory a vybavením nové školní jídelny s kuchyní.

 

Závěr: Rada školy vzala na vědomí realizaci nových a připravovaných projektových

aktivit pro nadcházející období a doporučila vedení školy zdůraznit realizaci nové

školní jídelny v rámci Dne otevřených dveří na podporu prezentace a image školy

 

Schůzka - 21. 9. 2017

Přítomno: 5

Program:
projednání Výroční zprávy za školní rok 2016/17; aktualizace školního řádu v souladu

s novelou legislativy; ekonomická situace školy, realizované investiční akce o

prázdninách a předpokládané investice pro rok 2017/2018; informace o schválení

projektu MŠMT "Plavecký výcvik"; pokračování v projektu MŠMT a EU "Podporujeme

inkluzi"- realizované aktivity Školní psycholog na částečný úvazek, Čtenářský klub

pro žáky 1. stupně, Klub logiky a deskových her I. a II. (1. a 2. stupeň), Doučování I.

a II (vybraní žáci 1. a 2. stupně); představení celoročních projektů školy "Ekokodex"

a "Poznáváme práci rodičů, spoluobčanů, absolventů školy"; rozšíření projektu

"Ovoce do škol"o dodávky neochuceného mléka (pro všechny žáky školy).

Seznámení s postupem prací souvisejících s výstavbou školní jídelny v objektu školy,

včetně prohlídky nových prostor. Informace k volbám do Školské rady na další volební

období.

 

Závěr: Rada školy schválila Výroční zprávu za školní rok 2016/17 a aktualizaci školního

řádu 1. 9. 2017. Rada školy vzala na vědomí plány rozvoje školy na rok 2017/18,

včetně připravených projektových aktivit.

 

 

Kalendář akcí

prosinec 2018
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 57 Joomla!. XHTML and CSS.