Školní poradna

Titulní strana Školská rada
Školská rada

 

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonný zástupcům, pedagogickým pracovníkům a dalším partnerům školy aktivní účast na správě školy. Hlavním úkolem rady je posílení odpovědnosti zákonných zástupců za práci školy a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Povinnost zřídit školskou radu při škole vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, §167.

 

Volební období 1. 9. 2021 - 31. 8. 2024

 

členové rady - za zákonné zástupce žáků

· Monika Malecká

· Monika Schlossbauerová

 

členové rady - za pedagogické pracovníky

· Mgr. Květa Ketnerová

· Mgr. Naděžda Houšková

 

členové rady jmenovaní Radou města Horní Slavkov

· Bc. Zdeněk Chlebuš

· Bc. Josef Strnad

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Schůzka - 2. 6. 2021

Přítomno: 4

Program:

seznámení se stavebními úpravami probíhajícími ve škole a organizací vyučování s ohledem na plnění mimořádných opatření (testování, mísení tříd, aj.), plány investic na další období, shrnutí distanční výuky, včetně průběhu projektových aktivit, informace k proběhlé kontrole KHS s negativním výsledkem, realizace voleb do Rady školy pro období 2021 - 2024.

Poděkování všem členům Rady školy za práci ve volebním období 2021 - 2024.

 

Závěr: Rada školy bere na vědomí plány rozvoje školy na další období.

 

 

Schůzka - 30. 9. 2020

Přítomno: 4, host PhDr. Vykoupilová (školní psycholog)

Program:

projednání Výroční zprávy za školní rok 2019/20; předpokládané investice pro rok 2020/2021 ve spolupráci s Městem Horní Slavkov; pokračování v projektové činnosti hrazené z prostředků MŠMT a EU "Podporujeme inkluzi III" (od 10/2020), Plavecký výcvik, vzdělávání žáků-cizinců. Informace k aktivitám pro zajištění případné distanční výuky v návaznosti na zkušenosti z období přerušení výuky (jaro 2020). Implementace pravidel distančního vzdělávání do školního řádu od 10/2020. Prohlídka nových odborných učeben - žákovské kuchyňky a dílny.

Poděkování PhDr. Vykoupilové za dlouhodobou spolupráci se školou, pomoc při zvyšování kvality ve vzdělávání a přímou podporu žákům a rodičům v obtížných situacích.

 

Závěr: Rada školy schválila Výroční zprávu za školní rok 2019/20 a Dodatek školního řádu k distanční výuce. Rada školy vzala na vědomí plány rozvoje školy na rok 2020/21, včetně projektových aktivit.

 

 

 

Schůzka - 27. 9. 2019

Přítomno: 5

Program:

projednání Výroční zprávy za školní rok 2018/19; informace ke sloučení škol; informace k personálnímu zabezpečení školy a změnám v důsledku náhlé absenci vyučujících ZŠ Školní, realizované a plánované stavební činnosti ve spolupráci s Městem Horní Slavkov a návaznost investic školy (žákovská kuchyňka, dílna); aktualizace Školního řádu - upřesnění omlouvání žáků rodiči, udělování výchovných opatření; informace o schválení projektu MŠMT "Plavecký výcvik 2019"; pokračování aktivit projektu "Podporujeme inkluzi II"- realizované aktivity Školní psycholog na částečný úvazek, Čtenářský klub pro žáky 1. stupně, Klub logiky a deskových her I. a II. (1. a 2. stupeň), Klub konverzace v AJ (1. a 2. stupeň), Doučování (navýšení skupin); představení  projektů školy Leonardo DaVinci" a "30. výročí od sametové revoluce". Podněty od zástupců rodičů - nastavení odhlašování obědů o víkendu bude řešeno s poskytovatelem služby VIS Plzeň.

Závěr: Rada školy schválila Výroční zprávu za školní rok 2018/19 a změny ve školním
řádu. Rada školy bere na vědomí plány rozvoje školy na rok 2019/20, včetně projektových aktivit.

 

 

Schůzka - 5. 6. 2019

Přítomno: 6

Program:

seznámení s rozhodnutím Zastupitelstva města sloučit naší školu se ZŠ Šance

Horní Slavkov. ZŠ Šance zaniká k 31. 7. 2019, nástupnickou organizací

od 1. 8. 2019 se stává naše škola.

Vzdělávání žáků zůstává na obou objektech jako dosud.

 

Závěr: Rada školy vzala na vědomí předložené informace

 

 

Schůzka - 6. 2. 2019

Přítomno: 5

Program:

seznámení s akcemi za 1. pololetí a návrhem na 2. pololetí školního roku;

informace k projektu "Infrastruktura" připravovaného ve spolupráce s městem;

seznámení s výsledkem šetření ČŠI (stížnost byla uznána jako nedůvodná);

informace k reformě financování od 1/2020 a souvisejícími možnostmi pro

členění hodin od 9/2019; příprava projektu na podporu čtenářství.

 

Závěr: Rada školy vzala na vědomí předložené informace

 

 

Schůzka - 25. 9. 2018

Přítomno: 5

Program:

projednání Výroční zprávy za školní rok 2017/18; předpokládané investice pro

rok 2017/2018 ve spolupráci s Městem Horní Slavkov; aktualizace dokumentů

v souladu s GDPR (souhlasy); informace o schválení projektu MŠMT "Plavecký

výcvik"; navázání na projektové aktivity novým projektemv projektu MŠMT

a EU "Podporujeme inkluzi II"- realizované aktivity Školní psycholog na

částečný úvazek, Čtenářský klub pro žáky 1. stupně, Klub logiky a deskových her

I. a II. (1. a 2. stupeň), Klub konverzace v AJ (1. a 2. stupeň), Doučování I. a II

(vybraní žáci 1. a 2. stupně); představení celoročních projektů školy "Ekokodex"

a "100. výročí republiky".

 

Závěr: Rada školy schválila Výroční zprávu za školní rok 2017/18. Rada školy vzala

na vědomí plány rozvoje školy na rok 2018/19, včetně projektových aktivit.

 

Schůzka - 11. 1. 2018

Přítomno: 5

Program:
zahájení činnosti nově zvolených zástupců do rady školy, vytyčení úkolů pro další

období; informace o novém projektu Čerstvý vítr z hor  a připravované žádosti na

pokračování projektu Podporujeme inkluzi; informace o přípravě zajištění ochrany

osobních údajů v souladu s podmínkami GDPR po 28. 5. 2018;  informace k

40. výročí založení školy "Den otevřených dveří", včetně prezentace nové školní

jídelny; seznámení s prostory a vybavením nové školní jídelny s kuchyní.

 

Závěr: Rada školy vzala na vědomí realizaci nových a připravovaných projektových

aktivit pro nadcházející období a doporučila vedení školy zdůraznit realizaci nové

školní jídelny v rámci Dne otevřených dveří na podporu prezentace a image školy

 

Schůzka - 21. 9. 2017

Přítomno: 5

Program:
projednání Výroční zprávy za školní rok 2016/17; aktualizace školního řádu v souladu

s novelou legislativy; ekonomická situace školy, realizované investiční akce o

prázdninách a předpokládané investice pro rok 2017/2018; informace o schválení

projektu MŠMT "Plavecký výcvik"; pokračování v projektu MŠMT a EU "Podporujeme

inkluzi"- realizované aktivity Školní psycholog na částečný úvazek, Čtenářský klub

pro žáky 1. stupně, Klub logiky a deskových her I. a II. (1. a 2. stupeň), Doučování I.

a II (vybraní žáci 1. a 2. stupně); představení celoročních projektů školy "Ekokodex"

a "Poznáváme práci rodičů, spoluobčanů, absolventů školy"; rozšíření projektu

"Ovoce do škol"o dodávky neochuceného mléka (pro všechny žáky školy).

Seznámení s postupem prací souvisejících s výstavbou školní jídelny v objektu školy,

včetně prohlídky nových prostor. Informace k volbám do Školské rady na další volební

období.

 

Závěr: Rada školy schválila Výroční zprávu za školní rok 2016/17 a aktualizaci školního

řádu 1. 9. 2017. Rada školy vzala na vědomí plány rozvoje školy na rok 2017/18,

včetně připravených projektových aktivit.

 

 

Kalendář akcí

leden 2022
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6Joomla!. XHTML and CSS.