Školní poradna

Titulní strana Školská rada
Školská rada

 

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonný zástupcům, pedagogickým pracovníkům a dalším partnerům školy aktivní účast na správě školy. Hlavním úkolem rady je posílení odpovědnosti zákonných zástupců za práci školy a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Povinnost zřídit školskou radu při škole vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, §167.

 

Volební období 1. 12. 2017 - 30. 11. 2020

 

členové rady - za zákonné zástupce žáků

· Monika Malecká

· Jiří Koškovský

 

členové rady - za pedagogické pracovníky

· Mgr. Květa Ketnerová

· Mgr. Lucie Procházková

 

členové rady jmenovaní Radou města Horní Slavkov

· Radka Studničková

· Bc. Josef Strnad

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Schůzka - 27. 9. 2019

Přítomno: 5

Program:

projednání Výroční zprávy za školní rok 2018/19; informace ke sloučení škol;
informace k personálnímu zabezpečení školy a změnám v důsledku náhlé
absenci vyučujících ZŠ Školní, realizované a plánované stavební činnosti ve
spolupráci s Městem Horní Slavkov a návaznost investic školy (žákovská
kuchyňka, dílna); aktualizace Školního řádu - upřesnění omlouvání žáků rodiči,
udělování výchovných opatření; informace o schválení projektu MŠMT "Plavecký
výcvik 2019"; pokračování aktivit projektu "Podporujeme inkluzi II"- realizované
aktivity Školní psycholog na částečný úvazek, Čtenářský klub pro žáky 1. stupně,
Klub logiky a deskových her I. a II. (1. a 2. stupeň), Klub konverzace v AJ
(1. a 2. stupeň), Doučování (navýšení skupin); představení  projektů školy
Leonardo DaVinci" a "30. výročí od sametové revoluce". Podněty od zástupců
rodičů - nastavení odhlašování obědů o víkendu bude řešeno s poskytovatelem
služby VIS Plzeň.

Závěr: Rada školy schválila Výroční zprávu za školní rok 2018/19 a změny ve školním
řádu. Rada školy vzal na vědomí plány rozvoje školy na rok 2019/20, včetně
projektových aktivit.

 

 

Schůzka - 5. 6. 2019

Přítomno: 6

Program:

seznámení s rozhodnutím Zastupitelstva města sloučit naší školu se ZŠ Šance

Horní Slavkov. ZŠ Šance zaniká k 31. 7. 2019, nástupnickou organizací

od 1. 8. 2019 se stává naše škola.

Vzdělávání žáků zůstává na obou objektech jako dosud.

 

Závěr: Rada školy vzala na vědomí předložené informace

 

 

Schůzka - 6. 2. 2019

Přítomno: 5

Program:

seznámení s akcemi za 1. pololetí a návrhem na 2. pololetí školního roku;

informace k projektu "Infrastruktura" připravovaného ve spolupráce s městem;

seznámení s výsledkem šetření ČŠI (stížnost byla uznána jako nedůvodná);

informace k reformě financování od 1/2020 a souvisejícími možnostmi pro

členění hodin od 9/2019; příprava projektu na podporu čtenářství.

 

Závěr: Rada školy vzala na vědomí předložené informace

 

 

Schůzka - 25. 9. 2018

Přítomno: 5

Program:

projednání Výroční zprávy za školní rok 2017/18; předpokládané investice pro

rok 2017/2018 ve spolupráci s Městem Horní Slavkov; aktualizace dokumentů

v souladu s GDPR (souhlasy); informace o schválení projektu MŠMT "Plavecký

výcvik"; navázání na projektové aktivity novým projektemv projektu MŠMT

a EU "Podporujeme inkluzi II"- realizované aktivity Školní psycholog na

částečný úvazek, Čtenářský klub pro žáky 1. stupně, Klub logiky a deskových her

I. a II. (1. a 2. stupeň), Klub konverzace v AJ (1. a 2. stupeň), Doučování I. a II

(vybraní žáci 1. a 2. stupně); představení celoročních projektů školy "Ekokodex"

a "100. výročí republiky".

 

Závěr: Rada školy schválila Výroční zprávu za školní rok 2017/18. Rada školy vzala

na vědomí plány rozvoje školy na rok 2018/19, včetně projektových aktivit.

 

Schůzka - 11. 1. 2018

Přítomno: 5

Program:
zahájení činnosti nově zvolených zástupců do rady školy, vytyčení úkolů pro další

období; informace o novém projektu Čerstvý vítr z hor  a připravované žádosti na

pokračování projektu Podporujeme inkluzi; informace o přípravě zajištění ochrany

osobních údajů v souladu s podmínkami GDPR po 28. 5. 2018;  informace k

40. výročí založení školy "Den otevřených dveří", včetně prezentace nové školní

jídelny; seznámení s prostory a vybavením nové školní jídelny s kuchyní.

 

Závěr: Rada školy vzala na vědomí realizaci nových a připravovaných projektových

aktivit pro nadcházející období a doporučila vedení školy zdůraznit realizaci nové

školní jídelny v rámci Dne otevřených dveří na podporu prezentace a image školy

 

Schůzka - 21. 9. 2017

Přítomno: 5

Program:
projednání Výroční zprávy za školní rok 2016/17; aktualizace školního řádu v souladu

s novelou legislativy; ekonomická situace školy, realizované investiční akce o

prázdninách a předpokládané investice pro rok 2017/2018; informace o schválení

projektu MŠMT "Plavecký výcvik"; pokračování v projektu MŠMT a EU "Podporujeme

inkluzi"- realizované aktivity Školní psycholog na částečný úvazek, Čtenářský klub

pro žáky 1. stupně, Klub logiky a deskových her I. a II. (1. a 2. stupeň), Doučování I.

a II (vybraní žáci 1. a 2. stupně); představení celoročních projektů školy "Ekokodex"

a "Poznáváme práci rodičů, spoluobčanů, absolventů školy"; rozšíření projektu

"Ovoce do škol"o dodávky neochuceného mléka (pro všechny žáky školy).

Seznámení s postupem prací souvisejících s výstavbou školní jídelny v objektu školy,

včetně prohlídky nových prostor. Informace k volbám do Školské rady na další volební

období.

 

Závěr: Rada školy schválila Výroční zprávu za školní rok 2016/17 a aktualizaci školního

řádu 1. 9. 2017. Rada školy vzala na vědomí plány rozvoje školy na rok 2017/18,

včetně připravených projektových aktivit.

 

 

Kalendář akcí

září 2020
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4Joomla!. XHTML and CSS.