Sportujeme

Titulní strana Profil školy

 

 

 

O naší škole

 

Informace z portálu ČŠI

 

Škola byla slavnostně otevřena v září 1977.

Součástí školy jsou dvě tělocvičny, sportovní areál s multifunkčním hřištěm, hřištěm na beachvolejbal, kopanou a atletickým sektorem.

Od února 2018 je součástí objektu školy i moderní školní jídelna s vlastní kuchyní.

 

K 1. 8. 2019 byla ke škole sloučena škola v Poštovní ulici (dříve ZŠ Šance), která vzdělává žáky s různými specifickými vzdělávacími potřebami ve třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona. Tyto třídy pracují podle vzdělávacího programu základní školy, ale v menším počtu žáků a s podporou asistenta pedagoga, dle individuálních potřeb žáků i s možností upravených výstupů.

Pro žáky s výraznějšími potřebami  je zřízena i samostatná třída Základní školy speciální, kde se vzdělávají žáci se středně těžkým a těžkým mentálním znevýhodněním.

 

Při výuce je využívána řada odborných pracoven, V budově ve Školní ulici např. počítačová a multimediální učebna s jazykovou laboratoří, odborná pracovna fyziky a chemie, učebna přírodopisu, dějepisu a zeměpisu, dvě žákovské knihovny a nově zrekonstruovaná žákovská kuchyňka.

V budově v Poštovní ulici např. relaxační místnosti, včetně velkého relaxačního bazénu s míčky v pracovně logopedie, učebna ICT a plně vybavená školní dílna.


Žáci se učí podle školního vzdělávacího programu „Učíme se pro sebe – učíme se pro život“, který přináší nové metody práce, včetně akcelerace, diferencované výuky a projektového vyučování. Výuka je obohacena o předměty rozvíjející praktické dovednosti žáků - Komunikační výchova a Finanční matematika (1. stupeň), Ekologická výchova, Mediální výchova, Matematika v praxi, Biologická praktika a Volba povolání (2. stupeň).

Mezi volitelné předměty v osmém a devátém ročníku patří Tvořivá dílna a Sportovní výchova.

Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, včetně žáků nadaných, škola zajišťuje podpůrná opatření dle Doporučení PPP, např. vzdělávání podle individuálně vzdělávacího plánu, akceleraci v předmětu, podporu aistenta pedagoga, druhého pedagoga do výuky, pedagogické intervence nebo speciální pomůcky do výuky.

 

Pro aktivní trávení přestávek mají žáci k dispozici prvky na podporu motoriky, rovnováhy a vzájemné spolupráce (1. stupeň)  a herní koutky se stoly na stolní tenis a fotbal (2. stupeň). Velkou přestávku tráví děti převážně venku, v areálu atria nebo školního hřiště. U budovy v Poštovní ulici na velké zahradě před školou.


Škola je zapojena do sítě Tvořivých škol a Asociace školních sportovních klubů, od roku 2016 také do  škol spolupracujících s Mensou ČR.

Velmi dobré výsledky, s postupy do krajských kol, dosahují žáci opakovaně jak ve sportu, zejména v atletice, basketbalu a florbalu, ale i ve vědomostních soutěžích a olympiádách, např. Biologické, Zeměpisné a Logické.


Na škole aktivně pracuje žákovský parlament, který se výrazně podílí na organizaci školního života – připravuje Mikulášskou nadílku pro žáky 1. stupně, zajišťuje charitativní aktivity a vybrané projekty školy.

Do každodenního života jsou zařazovány i aktivity s ekologickou tématikou, v souladu s pravidly třídy (Ekokodex třídy), ze kterých vychází i Ekokodex školy.


Na podporu zájmového vzdělávání zajišťuje škola sportovní kroužek „Míčové hry“ a aktivity z projektu Podporujeme inkluzi II, hrazené ze státního rozpočtu a ESF, např. Čtenářský klub, Hrátky s logikou, Konverzace v AJ a doučování dle individuální potřeby žáků.

Škola pravidelně využívá různé projektové aktivity hrazené ze zdrojů EU a MŠMT ČR, např. jejich spoluúčast na úhradě dopravy žáků 3. a 4. ročníků na Plavecký výcvik, který se kona v sokolovském bazénu.

Kromě plaveckého výcviku pořádá i lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku s výjezdem na Mariánskou u Jáchymova.

 

Ve škole se aktuálně vzdělává 418 žáků, z toho 198 na 1. stupni a 68 ve třídách pro žáky s SVP.

 

Kalendář akcí

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Digitalizujeme školu
Joomla!. XHTML and CSS.