Školní poradna

Návrat žáků do školy PDF Tisk Email

Vážení rodiče,

dnes obdržela naše škola dlouhou řadu upřesňujících materiálů a pokynů k zahájení prezenčního vyučování. Organizační, hygienické a personální zajištění je rozsáhlé a aktuálně ho zpracováváme na podmínky naší školy.

 

V pondělí 12. 4. 2021 nastupují žáci 1. – 5. tříd označených „A“, 19. 4. 2021 žáci tříd označených „B“. Takto se bude rotace pravidelně opakovat až do odvolání.

 

S harmonogramem příchodu do školy a místa vstupu vás seznámí třídní učitelka formou on-line schůzky nebo zprávy v ŠOL.

 

Pro testování žáků a pracovníků přítomných ve škole budou využity antigenní testy dodané MŠMT. Vzhledem k tomu, že jsme je dosud neobdrželi, nemůžeme vám ještě upřesnit typ ani způsob sebetestování. (Více v pokračování textu).

 

 

Co již víme je, že se jedná o testy přizpůsobené stěru z krajní části nosu. Jedná se tedy o neinvazivní zásah, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  ve znění pozdějších předpisů). Žák se testuje sám, učitel nebo pověřený pracovník školy pomáhá jen při přenosu vzorku a zakápnutí na kontrolní ploše.

 

Rodiče mají právo pomoci svému dítěti při sebetestování, nemohou však ve škole pobývat mimo tuto dobu. Jakmile dítě přenese stěr a připraví ho na vyhodnocení, musí rodič prostor vyhrazený pro testování opustit a počkat na výsledek mimo školu.

Rádi tuto pomoc přivítáme, zejména u nejmladších žáků.

 

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek ve vyhrazených prostorách. Pouze žáci s negativním testem mohou odejít do třídy. V případě pozitivního záchytu je škola povinna informovat zákonného zástupce, který si musí dítě okamžitě vyzvednout a předat údaje o dítěti Krajské hygienické stanici. Takový žák se může vrátit do školy až po doložení kontrolního PCR testu s negativním výsledkem nebo po ukončení karantény.

Pokud žák přijde později nebo v jiný den, než je testování, např. z důvodu návštěvy lékaře apod., musí být rovněž otestován.

 

Žáci docházející ráno do školní družiny budou testovány tam. Testování v družině před příchodem do školy nahrazuje test ve škole, aby nedocházelo ke zbytečné duplicitě. A naopak, výsledek testování ze školy bude předán družině pro možnost pobytu žáka v odpoledních hodinách (nebyl-li testován již ráno v ŠD).

 

Žáci, kteří nebudou otestováni nemohou být vzděláváni v prostředí školy a z provozních důvodů není možné zajistit jejich pravidelnou on-line výuku. Přikloníme se proto k distančnímu režimu tzv. off-line způsobem. Pro žáky si mohou zákonní zástupci vyzvednout úkoly k domácímu zpracování a požádat třídní učitelku o individuální konzultaci v max. povoleném rozsahu, tj. cca 30 minut. Jedná se tedy o stejný způsob, jako by bylo dítě nemocné a z výuky je omluvené.


Více informací k testování získáte např. https://www.kurzy.cz/zpravy/586992-testovani-zaku-ve-skolach-mimoradne-opatreni/

 

Věříme, že s vaší podporou i toto zvládneme. Děkujeme!

 

 

Kalendář akcí

říjen 2021
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31Joomla!. XHTML and CSS.