Sportujeme

Titulní strana Pomáháme si
Pomáháme si PDF Tisk Email

 

s39.gif

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je zaměřeno na důsledky rozhodnutí lidí. Umět brát ohledy na druhé klade na každého velkou morální zodpovědnost. A té je třeba se učit, nejen ve škole, nové situace nám přináší celý život. Abychom vše zvládli, je třeba naučit se spolupracovat, vzájemně se podporovat a případné odlišnosti vnímat jako jedinečnosti, které náš svět obohacují. Je to těžké? Ano, to víme, s růzností se totiž setkáváme denně. Každý jsme jinak vnímavý k potřebám druhých. Každý vnímáme jinak i sami sebe. Co máme společné, je motivace pro budoucnost. Budoucnost, ve které se budeme cítit bezpečně a kterou nechceme prožívat sami.

 

A proto vychováváme naše žáky i pro budoucí rozvoj naší společnosti. Podněcujeme jejich zájem o druhé, o dění ve škole, školní samosprávě, v našem městě. Podporujeme jejich tvořivost, vnímání souvislostí a poznání, že učení je celoživotní proces, i když složitý.

 

Zdůrazňujeme zejména etické principy udržitelného jednání:

  • převzít zodpovědnost za své jednání a předvídat jeho následky
  • být kreativní, inciativní, aktivně hledat nová řešení
  • respektovat sebe a své okolí
  • vzájemně spolupracovat a jednat spravedlivě
  • vnímat rozmanitosti - přírodní i mezilidské
  • nové technologie využívat zdravě a bezpečně
  • spolupodílet se na rozhodování o dění ve škole

 

I naši žáci budou jednou zodpovědni za budoucnost nás všech. Pomáhejme jim tedy společně.

 

 

AKTIVITY 2022/2023

Děti čtou dětem

Po celý školní rok chodili žáci z 1. stupně po třídách číst dětem do mateřské školky Duhová kulička. Připravili si pro ně nejen zajímavé texty, ale i hry a činnosti zaměřené na porozumění čtenému. Všichni si to společně opravdu užili.

 

AKTIVITY 2021/2022

Čteme dětem z MŠ Sportovní

V rámci společné aktivity školy a předškoláků z mateřské školky dochází za dětmi žáci z 1. stupně, aby jim četli tematické příběhy a zahráli si s nimi hry na podporu zájmu o knihy a budoucí čtenářství. Témata připravují společně paní učitelky podle plánu předškolního oddělení, samotné aktivity vybírají žáci v rámci třídních projektů. Každý měsíc se tak ve školce prostřídá jiná třída, od 5. ročníku na začátku školního roku až po prvňáčky na konci školy, kteří se tak pochlubí svými čtenářskými dovednostmi. Věříme, že u našich menších kamarádů získáme zájem o čtení a získávání informací stejně velký, jako u našich žáků.

 

 

AKTIVITY 2019/2020

Když učitelé neučí, šijí!

 

Pomáháme - charitativní sbírka pro psí útulek

Každým rokem připravují naši žáci v rámci pracovních a výtvarných činností výrobky, které pak na Vánočních trzích města nabízí občanům města k zakoupení. Výtěžek je vždy věnován na charitativní účely. Letos žákovský parlament z návrhů tříd vybral finanční pomoc pro psí útulek, který patří do správy Městské policie Sokolov. O zatoulané pejsky se zde starají ochotní lidé, kteří jim pomáhají najít majitele nebo je umístit do nových rodin. Na společné schůzce v tělocvičně školy jsme předali zástupcům útulku kopóny v celkové hodnotě 11 600,00 Kč, za které mohou nakupovat, během roku, vhodné krmivo.

Ti nám za to o své práci povídali a přivezli sebou i několik pejsků, kteří nám ukázali, co všechno umí. Společné dvoudenní akce se postupně zúčastnily všechny třídy školy. Žáci i učitelé pak odcházeli s velmi pěkným pocitem, že i tentokrát byla naše pomoc namířená správným směrem.

 

30. výročí Sametové revoluce

Stejně jako v celé společnosti, i v naší škole probíhaly v polovině listopadu aktivity zaměřené k připomenutí událostí 17. listopadu 1989. Každá třída zaměřila svůj program trochu jinak, se všemi žáky však bylo diskutováno téma svoboda, demokracie, vláda jedné strany, zakázaná literatura, změny ve společnosti a pod. Některé třídy využily filmové dokumenty, jiné rozhovory s účastníky listopadových akcí. Pro starší žáky školy v Poštovní ulici připravily paní učitelky i velmi zajímavý celodenní projekt.

AKTIVITY 2018/2019

Podporujeme čtenářství

Rozvíjet u dětí zájem o čtení patří mezi priority naší školy. Každoročně vytváříme nové příležitosti pro rozvoj dětské fantazie čtením. Vzpomeňme aktivity jako Celé Česko čte dětem, návštěvy knihoven či Čtenářský klub, který již 3. rokem vede děti k tvořivému čtení a psaní.  Zmodernozivali jsme fond našich žákovských knihoven a knihovnu 1. stupně vybavili i moderním nábytkem a interaktivním 3D panelem. V tomto roce jsme ve spolupráci s rodiči našich žáků zpřístupnili volné knihovničky na chodby, kde si děti mohou volně půjčovat knihy na přestávky, ale i domů, a případně ji pak vyměnit za jinou.

Děkujeme tak všem rodičům, kteří poskytli škole knihy či dětské časopisy, které již doma ztratily své čtenáře a dali tak příležitost dalším dětem k jejich využití. Náš záměr zajímavého trávení přestávek tzv. "Místo mobilu knihu" si tak mohl najít cestu k více dětem.

 

Ponožkový den - Světový den Downova syndromu

I naše škola se zapojila do Ponožkové výzvy, která měla symbolicky připomenout Světový den Downova syndromu. Podporou této akce jsme chtěli naše žáky upozornit na to, že každý jsme jiný,  výjimečný a jedinečný.

Celou akci nám zprostředkovala třída 1. A s paní učitelkou Lenkou Křivánkovu. Děti si připravily krásnou prezentaci, kterou seznámily ostatní s tímto znevýhodněním a pozvaly žáky z celé školy, aby se k výzvě připojili. Díky jejich povídání a plakátům, které vyvěsily ve škole, se do výzvy zapojili téměř všichni žáci a zaměstnanci školy.

4.A
4.A 4.A
2.A
2.A 2.A
1.B
1.B 1.B

 

Pomáháme - charitativní sbírka pro Aničku

Každým rokem připravují naši žáci v rámci pracovních a výtvarných činností výrobky, které pak na Vánočních trzích města nabízí občanům města k zakoupení. Výtěžek je vždy věnován na charitativní účely, letos jsme se rozhodli podpořit potřeby handicapovaných v našem okolí. Žákovský parlament vybral z návrhů tříd finanční pomoc Aničce Kunické - přispět jejím rodičům na zakoupení speciální židle, která jí umožní správné polohování. Aničku známe, potkáváme se s ní ve městě i na obědě ve školní jídelně, proto nás velmi potěšilo, že jsme pro ni získali 11 000,00 Kč.

Celý obnos  předali zástupci Žákovského parlamentu její mamince na  společné schůzce v závěru kalendářního roku. Paní Kunická nám vyprávěla o Aničce, ukázala i několik fotografií z jejího dětství  a vysvětlila, jakou nemoc a problémy musí Anička překonávat. Jsme moc rádi, že jsme mohli aspoň trošku zmírnit jejich starosti se zajištěním peněz na vybranou pomůcku, kterou i díky našemu příspěvku mohou pro Aničku zakoupit. Setkání bylo velmi příjemné a věříme, že Anička, kromě peněz, získala i spoustu nových kamarádů.

 

Projekt ke 100. výročí založení republiky

I naše škola se zapojila do oslav 100. výročí založení republiky. Projekt, který se konal po podzimních prázdninách, nebyl ojedinělý jen svým obsahem, ale i organizací činností ve škole. Novinkou byla možnost zapsat se k vybranému tématu a převzít tak zodpovědnost za to, na čem budu pracovat a jak projektové dny strávím. Projekt na 2. stupni proběhl hlavně ve čtvrtek, kdy se všechny skupiny zabývaly vybraným tématem. Žáci 1. stupně, konkrétně 4. a 5. tříd, pracovali s tématem o něco déle, do výuky postupně zařazovali témata, kterými si ji obohacovali.

Vše vyústilo v pátek 2. 11. 2018. Ráno žáci ze Žákovského parlamentu, spolu s vedením školy, připnuli všem dětem a zaměstnancům malé trikolóry, které symbolizovaly propojení s  významným výročím. To, že je měli až do konce dne připnuté, bylo pěkným prvkem podporujícím vlastenectví a vzájemnou spolupráci. Následně se všechny skupiny prezentovaly ve svém "stánku",  v nové části školní jídelny. Díky jejich kvalitní práci tak vzniklo velké množství výukových materiálů, které mohou žáci využívat i v dalších letech, např. kniha "Životní osudy lidí" nebo panely mapující systém vojenských pevností u hranic České republiky. Součástí prezentace byly také tématické plakáty, vyrobená mávátka, výstava běžných předmětů z uplynulých let, se kterými si již dnešní děti nesetkávají, výstava nerostů z místních lomů, ochutnávka dobových jídel a video z nácviku Spartakiády na původní motiv "Poupata". Nechyběla ani soutěž, tentokrát zaměřená na poznávání dřívějších názvů slavkovských ulic.

Všichni žáci si projekt chválili. Netradiční výuka se jim líbila, ocenili i přípravu a pomoc učitelů. Chválou nešetřili ani na své spolupracovníky z týmu. Přestože byly skupiny tvořeny žáky z různých tříd, společné téma je spojovalo a jak později napsali "společně si to užili".

Vzpomínky
Vzpomínky Vzpomínky
Soutěž - ná...
Soutěž - názvy ulic Soutěž - názvy ulic
100. výročí...
100. výročí založení republiky 100. výročí založení republiky

 

Příklady aktivit z předchozích let již byly archivovány.

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

březen 2024
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31Joomla!. XHTML and CSS.