Titulní strana Pomáháme si
Pomáháme si PDF Tisk Email

 

s39.gif

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je zaměřeno na důsledky rozhodnutí lidí. Umět brát ohledy na druhé klade na každého velkou morální zodpovědnost. A té je třeba se učit, nejen ve škole, nové situace nám přináší celý život. Abychom vše zvládli, je třeba naučit se spolupracovat, vzájemně se podporovat a případné odlišnosti vnímat jako jedinečnosti, které náš svět obohacují. Je to těžké? Ano, to víme, s růzností se totiž setkáváme denně. Každý jsme jinak vnímavý k potřebám druhých. Každý vnímáme jinak i sami sebe. Co máme společné, je motivace pro budoucnost. Budoucnost, ve které se budeme cítit bezpečně a kterou nechceme prožívat sami.

 

A proto vychováváme naše žáky i pro budoucí rozvoj naší společnosti. Podněcujeme jejich zájem o druhé, o dění ve škole, školní samosprávě, v našem městě. Podporujeme jejich tvořivost, vnímání souvislostí a poznání, že učení je celoživotní proces, i když složitý.

 

Zdůrazňujeme zejména etické principy udržitelného jednání:

  • převzít zodpovědnost za své jednání a předvídat jeho následky
  • být kreativní, inciativní, aktivně hledat nová řešení
  • respektovat sebe a své okolí
  • vzájemně spolupracovat a jednat spravedlivě
  • vnímat rozmanitosti - přírodní i mezilidské
  • nové technologie využívat zdravě a bezpečně
  • spolupodílet se na rozhodování o dění ve škole

 

I naši žáci budou jednou zodpovědni za budoucnost nás všech. Pomáhejme jim tedy společně.

 

 

AKTIVITY 2021/2022

Čteme dětem z MŠ Sportovní

V rámci společné aktivity školy a předškoláků z mateřské školky dochází za dětmi žáci z 1. stupně, aby jim četli tematické příběhy a zahráli si s nimi hry na podporu zájmu o knihy a budoucí čtenářství. Témata připravují společně paní učitelky podle plánu předškolního oddělení, samotné aktivity vybírají žáci v rámci třídních projektů. Každý měsíc se tak ve školce prostřídá jiná třída, od 5. ročníku na začátku školního roku až po prvňáčky na konci školy, kteří se tak pochlubí svými čtenářskými dovednostmi. Věříme, že u našich menších kamarádů získáme zájem o čtení a získávání informací stejně velký, jako u našich žáků.

 

 

AKTIVITY 2019/2020

Když učitelé neučí, šijí!

 

Pomáháme - charitativní sbírka pro psí útulek

Každým rokem připravují naši žáci v rámci pracovních a výtvarných činností výrobky, které pak na Vánočních trzích města nabízí občanům města k zakoupení. Výtěžek je vždy věnován na charitativní účely. Letos žákovský parlament z návrhů tříd vybral finanční pomoc pro psí útulek, který patří do správy Městské policie Sokolov. O zatoulané pejsky se zde starají ochotní lidé, kteří jim pomáhají najít majitele nebo je umístit do nových rodin. Na společné schůzce v tělocvičně školy jsme předali zástupcům útulku kopóny v celkové hodnotě 11 600,00 Kč, za které mohou nakupovat, během roku, vhodné krmivo.

Ti nám za to o své práci povídali a přivezli sebou i několik pejsků, kteří nám ukázali, co všechno umí. Společné dvoudenní akce se postupně zúčastnily všechny třídy školy. Žáci i učitelé pak odcházeli s velmi pěkným pocitem, že i tentokrát byla naše pomoc namířená správným směrem.

 

30. výročí Sametové revoluce

Stejně jako v celé společnosti, i v naší škole probíhaly v polovině listopadu aktivity zaměřené k připomenutí událostí 17. listopadu 1989. Každá třída zaměřila svůj program trochu jinak, se všemi žáky však bylo diskutováno téma svoboda, demokracie, vláda jedné strany, zakázaná literatura, změny ve společnosti a pod. Některé třídy využily filmové dokumenty, jiné rozhovory s účastníky listopadových akcí. Pro starší žáky školy v Poštovní ulici připravily paní učitelky i velmi zajímavý celodenní projekt.

AKTIVITY 2018/2019

Podporujeme čtenářství

Rozvíjet u dětí zájem o čtení patří mezi priority naší školy. Každoročně vytváříme nové příležitosti pro rozvoj dětské fantazie čtením. Vzpomeňme aktivity jako Celé Česko čte dětem, návštěvy knihoven či Čtenářský klub, který již 3. rokem vede děti k tvořivému čtení a psaní.  Zmodernozivali jsme fond našich žákovských knihoven a knihovnu 1. stupně vybavili i moderním nábytkem a interaktivním 3D panelem. V tomto roce jsme ve spolupráci s rodiči našich žáků zpřístupnili volné knihovničky na chodby, kde si děti mohou volně půjčovat knihy na přestávky, ale i domů, a případně ji pak vyměnit za jinou.

Děkujeme tak všem rodičům, kteří poskytli škole knihy či dětské časopisy, které již doma ztratily své čtenáře a dali tak příležitost dalším dětem k jejich využití. Náš záměr zajímavého trávení přestávek tzv. "Místo mobilu knihu" si tak mohl najít cestu k více dětem.

 

Ponožkový den - Světový den Downova syndromu

I naše škola se zapojila do Ponožkové výzvy, která měla symbolicky připomenout Světový den Downova syndromu. Podporou této akce jsme chtěli naše žáky upozornit na to, že každý jsme jiný,  výjimečný a jedinečný.

Celou akci nám zprostředkovala třída 1. A s paní učitelkou Lenkou Křivánkovu. Děti si připravily krásnou prezentaci, kterou seznámily ostatní s tímto znevýhodněním a pozvaly žáky z celé školy, aby se k výzvě připojili. Díky jejich povídání a plakátům, které vyvěsily ve škole, se do výzvy zapojili téměř všichni žáci a zaměstnanci školy.

4.A
4.A 4.A
2.A
2.A 2.A
1.B
1.B 1.B

 

Pomáháme - charitativní sbírka pro Aničku

Každým rokem připravují naši žáci v rámci pracovních a výtvarných činností výrobky, které pak na Vánočních trzích města nabízí občanům města k zakoupení. Výtěžek je vždy věnován na charitativní účely, letos jsme se rozhodli podpořit potřeby handicapovaných v našem okolí. Žákovský parlament vybral z návrhů tříd finanční pomoc Aničce Kunické - přispět jejím rodičům na zakoupení speciální židle, která jí umožní správné polohování. Aničku známe, potkáváme se s ní ve městě i na obědě ve školní jídelně, proto nás velmi potěšilo, že jsme pro ni získali 11 000,00 Kč.

Celý obnos  předali zástupci Žákovského parlamentu její mamince na  společné schůzce v závěru kalendářního roku. Paní Kunická nám vyprávěla o Aničce, ukázala i několik fotografií z jejího dětství  a vysvětlila, jakou nemoc a problémy musí Anička překonávat. Jsme moc rádi, že jsme mohli aspoň trošku zmírnit jejich starosti se zajištěním peněz na vybranou pomůcku, kterou i díky našemu příspěvku mohou pro Aničku zakoupit. Setkání bylo velmi příjemné a věříme, že Anička, kromě peněz, získala i spoustu nových kamarádů.

Charitativn...
Charitativní sbírka 2018 Charitativní sbírka 2018

 

Projekt ke 100. výročí založení republiky

I naše škola se zapojila do oslav 100. výročí založení republiky. Projekt, který se konal po podzimních prázdninách, nebyl ojedinělý jen svým obsahem, ale i organizací činností ve škole. Novinkou byla možnost zapsat se k vybranému tématu a převzít tak zodpovědnost za to, na čem budu pracovat a jak projektové dny strávím. Projekt na 2. stupni proběhl hlavně ve čtvrtek, kdy se všechny skupiny zabývaly vybraným tématem. Žáci 1. stupně, konkrétně 4. a 5. tříd, pracovali s tématem o něco déle, do výuky postupně zařazovali témata, kterými si ji obohacovali.

Vše vyústilo v pátek 2. 11. 2018. Ráno žáci ze Žákovského parlamentu, spolu s vedením školy, připnuli všem dětem a zaměstnancům malé trikolóry, které symbolizovaly propojení s  významným výročím. To, že je měli až do konce dne připnuté, bylo pěkným prvkem podporujícím vlastenectví a vzájemnou spolupráci. Následně se všechny skupiny prezentovaly ve svém "stánku",  v nové části školní jídelny. Díky jejich kvalitní práci tak vzniklo velké množství výukových materiálů, které mohou žáci využívat i v dalších letech, např. kniha "Životní osudy lidí" nebo panely mapující systém vojenských pevností u hranic České republiky. Součástí prezentace byly také tématické plakáty, vyrobená mávátka, výstava běžných předmětů z uplynulých let, se kterými si již dnešní děti nesetkávají, výstava nerostů z místních lomů, ochutnávka dobových jídel a video z nácviku Spartakiády na původní motiv "Poupata". Nechyběla ani soutěž, tentokrát zaměřená na poznávání dřívějších názvů slavkovských ulic.

Všichni žáci si projekt chválili. Netradiční výuka se jim líbila, ocenili i přípravu a pomoc učitelů. Chválou nešetřili ani na své spolupracovníky z týmu. Přestože byly skupiny tvořeny žáky z různých tříd, společné téma je spojovalo a jak později napsali "společně si to užili".

Vzpomínky
Vzpomínky Vzpomínky
Soutěž - ná...
Soutěž - názvy ulic Soutěž - názvy ulic
100. výročí...
100. výročí založení republiky 100. výročí založení republiky

 

AKTIVITY 2017/2018

Den otevřených dveří - oslava 40. výročí založení školy

V sobotu 24. 2. 2018 se u příležitosti 40. výročí školy uskutečnil Den otevřených dveří spojený s prezentací nové školní jídelny. Velký zájem občanů nás mile překvapil, odhadem přišlo na 500 návštěvníků. Všichni si mohli prohlédnout kmenové učebny 1. a 2. stupně, tělocvičny a společné prostory školy. Velký zájem byl také o připravené akce v odborných pracovnách, kde vyučující prezentovali zajímavé aktivity do výuky. Vzhledem k jejich interaktivnímu pojetí si zejména děti přišly na své a od připravených her, úkolů nebo ukázek pokusů se nemohly odtrhnout. Dospělé návštěvníky upoutala prezentace historie školy, umístěná do pracovny dějepisu, kde mohli nahlédnout do Kroniky školy, Ročenek, almanachů nebo třídních projektů a připomenout si tak léta strávená ve školních lavicích, a to jak léta žákovská, tak i rodičovská. Největšímu zájmu se však těšila nová školní jídelna. Díky svému pojetí a barevnosti si získala samé pochvaly. Připravené občerstvení bylo rovněž milým doplňkem a příjemným zastavením nad dalším putováním po naší škole.

 

Projekt "Abeceda peněz"

Naši čtvrťáci se v rámci předmětu Finanční matematika zapojili do projektu “Abeceda peněz“ realizovaný společně s Českou spořitelnou. Děti si zábavnou formou osvojovaly i následně i vyzkoušely v praxi podnikání a vše s ním spojené. Třídy si zvolily fiktivní firmy, sami si určili "podnikatelský záměr" a cíl, na který si budou vydělávat. Vrcholem jejich podnikání byl jarmark v rámci květnových slavností před slavkovskou pobočkou České spořitelny. Výrobky, které žáci připravili do svého bistra a květinářství se prodaly do posledního kousku a děti si tak vydělaly na plánované výlety i na pomoc pejskům v útulku.

Jarmark 201...
Jarmark 2018 Jarmark 2018
Jarmark 201...
Jarmark 2018 Jarmark 2018
Jarmark 201...
Jarmark 2018 Jarmark 2018

 

Charitativní sbírka - Stonožka 2017

Vedeme žáky k ochotě pomáhat druhým, zvláště dětem, které nemají moc štěstí…

Už 16 let žáci naší školy prodávají své školní výrobky na vánočních trzích a celý výtěžek posílají na konto Stonožky (www.stonozka.org), která ve spolupráci s Armádou ČR rozděluje pomoc v Afgánistánu a finančně pomáhá Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech. Letos jsme odeslali 8 350 Kč. Velký dík patří žákům i jejich pedagogům, protože svým přístupem dětem ukazují, že pomáhat je lidské. Všem, kteří si náš výrobek zakoupili, děkujeme. Věříme, že jim přinese nejen radost z pěkné výzdoby, ale i z toho, že přispěli na dobrou věc.

 

Ocenění starostou města

Za mimořádné lidské jednání bylo označeno chování žáka naší 9. třídy Tomáše Bedeče a Samuela Svinčiaka, žáka 8. třídy ZŠ Nádražní, kteří neváhali a jako jediní přivolali rychlou pomoc k muži ležícímu na chodníku a do příjezdu sanitky postupovali podle pokynů záchranářů. V uvedenou dobu prošlo okolo nich několik dospělých, jiní vše sledovali z okna, jen tito chlapci se zachovali správně a příkladně. Za to oba obdrželi Pochvalu ředitele své školy a z rukou starosty města p. Tereka převzali drobnou odměnu. Jejich jednání si velmi vážíme.

 

Ukázka canisterapie

V pátek 13. 10. navštívil naši školu canisterapeutický tým tvořený panem Stránským a sedmi psy - pěti leonbergery, jedním zlatým retrívrem a jedním oříškem. Žáci 2.A, 6.,7. a 8. tříd se dozvěděli,  co je canisterapie, co obnáší práce canisterapeutického týmu, jak canisterapie probíhá a jaký vliv má na zdravotní a psychický stav klienta. Během celého programu i po něm, měli žáci možnost si psy hladit a mazlit se s nimi. Akce vyvolala velmi pozitivní ohlasy.

Ukázky cani...
Ukázky canisterapie Ukázky canisterapie

 

Sbírka plyšáků pro nemocné děti

Naše škola se zapojila do sbírky plyšáků pro děti hospitalizované v nemocnici v Sokolově a Ostrově. Celou akci zorganizovala Viki Köhlerová (7.A) se svojí maminkou. Za tento nápad jim velmi děkujeme. Děkujeme i všem dárcům! Celkem jsme nashromáždili 9 velkých, 200 litrových pytlů hraček, které již dělají radost malým pacientům.

Sbírka plyš...
Sbírka plyšáků Sbírka plyšáků

 

AKTIVITY 2016/2017

Jak se žije s handicapem

Toto byl název projektového dne, který pro nás 6. 4. 2017 připravily paní učitelky. Jak to udělaly? Pozvaly mezi nás lidi, kteří žijí s nějakým postižením.

Jedním z nich byl nevidomý zpěvák Radek Žalud. Díky němu jsme si mohli vyzkoušet přístroj na rozlišení peněz, váhu, která mluví, nalít vodu do hrnku se signalizačním přístrojem. Obdivovali jsme jeho „ajťácké“ umění, neboť i počítač byl přizpůsobený pro nevidomé. Trpělivě nám odpovídal na naše zvědavé dotazy. Další, kdo mezi nás zavítal, byla Eliška Slavíková, díky níž jsme se seznámili s Braillovým písmem a mohli jím psát na speciálním stroji. Vyzkoušeli jsme si chůzi se „slepeckými“ holemi, které nám zapůjčila. Jako třetí mezi nás přišla Lenka Břížďalová. Naučila nás vyznakovat dny v týdnu, pozdravy, členy rodiny a spoustu jiných slov. Dalším stanovištěm v tomto dni byla jízda na kolečkovém křesle. Některým z nás to šlo moc pěkně, mohli jet i slalom. Jiným dalo velkou práci se vůbec rozjet. Takže teď víme, že na vozíčku by nechtěl skončit žádný z nás.

Na závěr jsme se všichni sešli v jedné třídě a tam pro nás Radek s Lenkou uspořádali nezapomenutelný koncert. Celý tento den byl pro nás silným zážitkem. Jsme rádi, že i lidé s handicapem mohou žít plnohodnotný život, pracovat a věnovat se svým koníčkům. Važme si tedy toho, že jsme zdraví a pomáhejme těm, kteří to potřebují.

Žáci 4.B, 5.A a 5.B s třídními učitelkami

 

Stonožka -2016

Vedeme žáky k ochotě pomáhat druhým, zvláště dětem, které nemají moc štěstí. Už 15 let žáci naší školy prodávají své školní výrobky na vánočních trzích a celý výtěžek posílají na konto Stonožky - Hnutí na vlastních nohou, která ve spolupráci s Armádou ČR rozděluje pomoc v Afgánistánu v provincii Lógar, Nepálu po zemětřesní a finančně pomáhá Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech. Letos jsme odeslali 8 288 Kč. Velký dík patří žákům i jejich pedagogům, a to i bývalým, protože svým přístupem dětem ukazují, že pomáhat je lidské. Všem, kteří si náš výrobek zakoupili, děkujeme. Věříme, že jim přinese nejen radost z pěkné výzdoby, ale i z toho, že přispěli na dobrou věc.

 

Vzpomínka na Vánoční koncert

Krásný zážitek nám všem připravili žáci školního pěveckého souboru 2. stupně pod vedením p. Dalibora Kaplana a malí herci a recitátoři ze 4.a  5. tříd, kteří vystoupili 20. prosince 2016 v MKS Horní Slavkov. Skvělý muzikál "Červená Karkulka" se odehrál v režii Mgr. Lenky Křivánkové a díky výkonům všech herců z 5.A zůstane určitě na dlouhou dobu příjemnou vzpomínkou pro všechny rodiče a přátele školy, kteří se koncertu zúčastnili. Další vystoupení připravily paní učitelky Jana Petraschková a Jana Peroutková, kterým také patří velký dík za bezvadnou organizaci a koordinaci všech činností.

Díky jejich nasazení bude patřit i letošní Vánoční koncert k nezapomenutelným zážitkům přinášejícím pohodu a vtip do předvánočního shonu. Všem vystupujícím i vyučujícím velmi děkujeme!

 

AKTIVITY 2015/2016

Celé Česko čte dětem

Co si myslím o tomto projektu, o této akci? No, já si myslím, že to byl a je skvělý nápad, co paní učitelku Procházkovou „napad“. Pomáháme jí v tom my, třída 5. A. Děti se k nám chodí bavit a vyrábět si věci, které si vždy mohou odnést domů. Pokaždé se snažíme o to, aby se četlo jinou formou. Myslím tím, že čte pokaždé někdo jiný. Začínali jsme s několika dětmi v obecenstvu a potom se najednou naše akce rozkřikla a BUCH, dětí tady bylo 19!!! Paní učitelka měla velkou radost a my ostatně také. Já  osobně jsem ráda, že se nám daří něco nového a že ta škola není jen o jedničkách a pětkách, ale i o zábavě. Do budoucna doufám, že čtenářů bude stále přibývat a přibývat…

Štěpánka Portová, 5.A

 

 

Kalendář akcí

leden 2023
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5Joomla!. XHTML and CSS.