Titulní strana Chráníme naši přírodu
Chráníme naši přírodu PDF Tisk Email

 

Zachraňme naši přírodu!

Naše škola je od září 2016 zapojena do celostátního programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět pořádaného pod záštitou MŠMT ČR. Žáky tak vzděláváme v oblasti udržitelného rozvoje, v tomto případě v environmentální a ekologické výchově.

Během roku žáci plní různé úkoly, za které získávají body. Ty jsou po splnění zadání připsány na virtuální účet školy, ze kterého lze čerpat na drobné odměny nebo si je našetřit na nějakou zajímavou pomůcku do výuky. Vytváříme také prostor pro uplatnění třídění a recyklace odpadů, včetně vysloužilých baterií, tonerů do tiskáren nebo mobilních telefonů.

Peníze za sběr papíru se nám rovněž vrací k využití. Školní parlament shromažďuje nápady svých spolužáků a navrhuje vedení školy, co za ně koupit pro zpříjemnění přestávek. Žáci 1. stupně tak již získali krásnou stavebnici Kapla a starší žácí sety na stolní tenis a látkové ragbyové míče na řádění o přestávkách.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem spoluobčanům, kteří nám pomáhají sběrem starého papíru, baterií nebo se zapojili do akce "Věnuj starý mobil" za podporu našich aktivit zaměřených na ochranu životního prostředí. Věřte, že nám není lhostejné, v jakém prostředí budeme žít.

 

ve27.gif

 

AKTIVITY 2021/2022

V celoroční hře programu "Recyklohraní aneb Ukliďme si svět" jsme se v tomto školním roce umístili na 6. místě v Karlovarském kraji ! Program je zaměřený na aktivity související s ochranou životního prostředí a podporou ekologického chování napříč všemi ročníky školy. Poděkování patří všem zapojeným třídám a p. učitelce Strakové za organizaci činností, jejich administraci a skvělou motivaci žáků a kolegů k plnění zadaných aktivit.

 

Den Země

Žáci odloučeného pracoviště si o ochraně naší Země povídali celý týden a nejen povídali, realizovali i mnoho aktivit, kde se ochraně našeho prostředí dozvídali více. Kromě úklidu v okolí školy a návštěvě areálu Technických služeb, kde si chlapci splnili sen a projeli se v popelářském voze, vysadili - již tradičně - deváťáci svůj strom, ke kterému přidali časovou kapsli s informacemi o současném dění ve městě. V rámci kvízu o Zemi na žáky čekala i záludná otázka "Co by nám asi Země řekla, kdyby s námi mohla mluvit?" Krásnou a jistě i pravdivou odpověď vytvořila Sára Taliánová z 5.X - "Ahoj, potřebovala bych pomoc." Nezbývá, než s ní souhlasit.


AKTIVITY 2019/2020

Učíme se třídit odpad

Mezi zajímavé aktivity zaměřené na ekologickou výchovu patří akce „Tonda Obal na cestách“. Ten se věnuje správnému třídění odpadů. Letos se jej zúčastnili žáci 1. – 3. ročníků. Nejen, že si připomněli pravidla třídění běžných domácích odpadů, ale pomocí interaktivních her a úkolů si mohli vše i vyzkoušet a lépe zažít.

 

AKTIVITY 2018/2019

„Voda pro všechny“

Žáci 3. B jse zapojili do celostátní výtvarné soutěže, jejímž heslem bylo „Water for All - Voda pro všechny“, kterou vyhlásilo Ministerstvo zemědělství. Soutěž mchce dětem ukázat vodu ze všech úhlů pohledu - ať už jako obnovitelný živel nebo důsledky jejího nedostatku a důležitosti umění s ní zacházet.
Porota složená ze zástupců Ministerstva zemědělství, obdržela 2 500 obrázků a fotografií s danou tématikou z téměř 250 škol z celé České republiky. Kresby našich žáků Terezie Janotové, Marka Pösingera a Františka Hudáka se nacházejí mezi nejúspěšnějšími výkresy z celého Karlovarského kraje.
Nominovaná díla byla prezentována na výstavě v Národním zemědělském muzeu od konce dubna do konce července 2019.

Výtvarná so...
Výtvarná soutěž - Voda 2019 Výtvarná soutěž - Voda 2019
Výtvarná so...
Výtvarná soutěž - Voda 2019 Výtvarná soutěž - Voda 2019
Výtvarná so...
Výtvarná soutěž - Voda 2019 Výtvarná soutěž - Voda 2019

 

72 hodin pro Zemi

Jako každý rok i letos proběhla v říjnu celostátní akce 72 hodin pro Zemi. Žáci naší školy nechyběli zatím na žádném ročníku a účastnili se i letos.

V tomto roce jsme se zaměřili na zahradu MŠ U Sluníčka. Děti deváté a osmých tříd zahradu vyhrabaly, vyplely a uklidily. Mnohé z nich zavzpomínaly na dobu, kdy školku samy navštěvovaly. Odměnou jim byl pocit dobře vykonané práce a pochvala p. ředitelky Zábranské.

Dagmar Straková

Úklid zahra...
Úklid zahrady v MŠ Úklid zahrady v MŠ
Úklid zahra...
Úklid zahrady v MŠ Úklid zahrady v MŠ

 

AKTIVITY 2017/2018

Beseda se včelařem

Pan Petr Scháňko si přišel s našimi prvňáčky pobesedovat o svém zajímavém a neobyčejném povolání, pracuje totiž jako profesionální včelař. Kromě zajímavé debaty o včelách, kdy se mohlo každé z dětí zapojit, zeptat se, přiblížit ostatním i své vlastní zkušenosti s žihadly nebo včelařením svých blízkých, připravil pan Scháňko se svým usměvavým kolegou i zajímavou expozici na školním hřišti. V průchozím firemním přívěsu si děti mohly prohlédnout detailní fotografie ze života včel a shlédnout také komentovaný, krátký film o práci včelaře. Další ukázkou byly dřevěné úly s rámky a voňavými plástvemi, které si včelaři a včelky vyrábějí sami. Rozebrané a následně složené na děti působily jako stavebnice. Beseda s prohlídkou se nám všem velmi líbila a zdravý bonbon na rozloučenou, vyrobený z medu, nám moc chutnal.

 

Tonda obal
Akce se nám moc líbila. Vyprávění o osudu odpadků, které doma vyhodíme, bylo velmi zajímavé. Také nás bavila hra, při které jsme museli správně roztřídit odpad do správných popelnic. Snad po tomto poučení budeme všichni odpad třídit co nejlépe, ať už ve škole nebo doma.
Klára Pösingerová, 7.B

Tonda obal
Tonda obal Tonda obal
Tonda obal
Tonda obal Tonda obal
Tonda obal
Tonda obal Tonda obal
Tonda obal
Tonda obal Tonda obal
Tonda obal
Tonda obal Tonda obal

 

Ocenění za sběr baterií

V rámci kampaně zaměřené na sběr baterií jsme dnes získali Ocenění společnosti Ecobat za 40 kg odevzdaných vysloužilých baterií, ze kterých bylo recyklací získáno celkem 26 kg surovin pro nové použití.

Osvědčení -...
Osvědčení - baterie Osvědčení - baterie

 

AKTIVITY 2016/2017

Projektový den "Naše město"

Tématem projektového dne bylo „Naše město“, na které se žáci 2. stupně podívali z různých pohledů.

Část ekologická a přírodovědná využila ke svému programu CHKO Slavkovský les. Žáci se v terénu seznámili s různými druhy organismů a uvědomili si význam CHKO na ochranu druhů a ekologického chování pro udržitelnost života. Jiné skupiny poznávaly slavkovská sportoviště nebo se vydaly po stopách dávné i  nedávné historie města. Část poznávala nejstarší památky města a s nimi spojené pověsti. Jiní již ví, kde byly doly, ve kterých se těžil uran. Překvapením pro mnohé bylo zjištění, že v nich  byli v 60. letech uvězněni i naši slavní hokejisté. Zajímavé poznatky získala také skupina, která zjišťovala informace o chodu města, a to přímo od starosty a vedoucích jednotlivých odborů. V rámci projektu vznikla také píseň s původní melodií a slovy charakterizující život slavkovského teenagera a model části Horního Slavkova. Z nejrůznějších krabic, papírů i přírodnin byla vytvořena část města od ulice U Lesoparku až po malebné údolí s místním koupalištěm. Výstupy práce všech skupin, včetně modelu a songu byly po dokončení prezentovány na chodbách a v hale 2. stupně, kde si je mohli prohlédnout i ostatní.

 

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Dne 7. 4. 2017 jsme se společně s dalšími devíti žáky a paní učitelkou Strakovou zúčastnili akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Akce spočívala v uklízení různých odpadků ve volné přírodě. Naše cesta byla velmi pestrá. Sešli jsme se u naší školy, odkud jsme vyrazili na 1. stanoviště, což byl rybník Krcálek. Další místo bylo okolí koupaliště Puleček. Za celou trasu jsme sesbírali 6 plných 240l pytlů, dále 2 pneumatiky a 1 velký hrnec. Za tuto akci můžeme poděkovat paní učitelce Strakové a Odboru životního prostředí v Horním Slavkově, zejména paní Lence Krejsové. Děkujeme všem zúčastněným za pomoc při úklidu našeho města.

Jáchym Akrman a Radek Studnička, 7.B

 

Nebezpečí odpadu

Při pohledu na naše město někdy zjišťujeme, že máme kolem sebe nepořádek. Také už vás štve, když jdete po ulici a uprostřed chodníku se občas válí nefunkční elektrospotřebiče všeho druhu? Dá se tato situace nějak vyřešit? Pokud si lidé uvědomí, že musí každý začít sám u sebe, budeme mít vyhráno! Vždyť stačí jen tato nefunkční zařízení dopravit do sběrného dvora, kde si s tím už dál poradí sami. Pokud však budou lidé jen nečinně přihlížet, jak se kolem nás odpad hromadí, dopadne to s životadárnou planetou katastrofálně!

Kolektiv žáků 7. tříd

 

Medový den

V úterý 18. 10. pořádala organizace sokolovských včelařů již 2. ročník akce „MEDOVÝ DEN“. Událost se konala v Hornickém domě v Sokolově, kam jsme se ráno vypravili z Horního Slavkova autobusem. Cestou jsme se ještě krátce zastavili na Mostu lásky, kde jsme se zamysleli nad tím, co je láska a co pro člověka znamená. Po příchodu do Hornického domu jsme byli velice mile uvítáni výbornými medovými perníčky předsedou organizace včelařů v Sokolově panem Mikešem a dalšími včelaři. Shlédli jsme krátký film o včelách a během prezentace jsme si mohli prohlédnout a osahat nejen včelařské náčiní, ale také některé včelí produkty jako je plástev nebo propolis. Po této prezentaci nás včelaři uvedli do malého sálu, kde jsme toho nejen hodně viděli, ale také jsme si pořádně zamlsali! Kromě živých včel ve skleněné vitríně, rozebraného úlu, dalších prostředků pro ochranu a léčbu včel jsme obdivovali a také kupovali rozmanité výrobky a ozdoby z včelího vosku. Chutě medů z různých lokalit Sokolovska byly charakteristické stejně jako prostředí, kde se daný úl nachází. Kromě toho jsme zjišťovali rozdíly mezi medem květovým, medovicovým a pastovým. Přišli jsme na to, že není med jako med, i když je každý z nich dobrý a slaďoučký. Medový den jsme si krásně užili. Cestou domů jsme se zastavili u slavné kašny na Starém náměstí, která díky soše sokolníka Sebastiána vypráví příběh o založení města Sokolov, a při té druhé jsme se krátce občerstvili v místní cukrárně. Návštěvy dalších ročníků Medového dne v Sokolově doporučujeme všem, stojí to za to!

Žáci a třídní učitelka Látalová z 5.B

 

72 hodin pro Zemi a krásu Horního Slavkova

Již počtvrté jsme se zapojili do celostátního projektu 72 hodin pro Zemi. Během tří říjnových dnů navštívili žáci školy jednotlivá stanoviště environmentální stezky procházející Lesoparkem a jeho okolím. Pečlivě je zbavovali veškerých nečistot a dávali do pořádku vše, co čas a lidská nenechavá ruka stačila poničit. Všechny třídy tak prokázaly, že jim není lhostejný osud překrásné hornoslavkovské přírody a kromě příjemného pocitu se každý z žáků navíc může pyšnit odměnou v podobě moderního gumového náramku s hezkým citátem.

Mgr. Ivana Látalová   

 

AKTIVITY 2015/2016

Celosvětový den vody

Součástí výuky na naší škole je i projektové vyučování. Velmi zajímavý den jsme tak prožili ve středu 23. 3. 2016, kdy tématem všech našich činností byla „voda“. Každá třída na 1. stupni využila téma k demonstraci různých pokusů, při kterých žáci zkoumali vlastnosti vody v různých podmínkách, její význam pro člověka a vliv nás všech na její kvalitu v přírodě. Čtvrťáci, kteří se blíže seznámili i s její úpravou, navštívili moderní úpravnu vody v Březové na Karlovarsku.
Starší žáci si, s pomocí Žákovského parlamentu, vytvořili několik skupin s různým zaměřením. Díky ochotě a podpoře vyučujících tak vznikly zajímavé dílčí aktivity, např. voda v Horním Slavkově, voda v kuchyni, voda očima vědce, minerální voda a lázeňství s prohlídkou zázemí Alžbětiných lázní v Karlových Varech a vliv řeky na život v krajině s návštěvou interaktivní výstavy „Poohří“ na statku Bernard. Voda byla tématem i sportovní aktivity „Bruslení“ v areálu v Sokolově.

 

 

Kalendář akcí

leden 2023
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5Joomla!. XHTML and CSS.