Sportujeme

Titulní strana O školním stravování
O školním stravování

 

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

Oběd, který dostane dítě ve školní jídelně, je výsledkem velkého kompromisu. Určitý názor na jídlo má vedoucí školní jídelny, jiný stát, který ho finančně dotuje a své požadavky, často ovlivněné televizí a časopisy, mají i strávníci a jejich rodiče. Navíc působí ještě další tlak - tlak strávníků, kterých ubývá. Proto i v naší jídelně vytváříme taková opatření,  kterými bychom strávníky upoutali.

 

Trochu legislativy
Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát proto nastavuje poměrně přesná pravidla. Obecné zmínky o školním stravování uvádí školský zákon , podstatná je však  vyhláška 107/2005 o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy vypadat v praxi. Stanovuje dva základní požadavky:
a) Finanční limit na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven, respektive jeho rozmezí.
b) Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd (tzv. spotřební koš).
Dalším předpisem, který upravuje provoz školní jídelny, je vyhláška 137/2004, obsahující hygienická pravidla, kterými se musíme řídit. A ta jsou často tak přísná, že omezují přípravu určitých jídel, u některých ji dokonce vylučují.

 

Obědy jsou moc drahé
Cena oběda se skládá ze třech částí: potraviny, mzdy a režie. Cenu potravin si rodiče dokáží představit, horší je to s náklady mzdovými a režijními. Pokud jde o mzdy,  téměř každý, kdo se zajímá o dění kolem sebe ví, že platy ve školních jídelnách nejsou vysoké. Režijní náklady (energie, údržba, opravy, stroje a vybavení) ovlivňují  stav naší jídelny.

 

Obědy platím a proto mám právo…
Poskytování školních obědů je služba poskytovaná hromadně. Není prostor pro uspokojení různých individuálních potřeb, proto se musí strávníci  smířit s určitými pravidly. Běžné materiálové náklady na 1 žákovský oběd se v současnosti pohybují kolem 25 Kč (v závislosti na věku dítěte), dalších 35 Kč (mzdy a režie) přidává jídelně stát. Ten má pak pochopitelně právo stanovit, jaká pravidla bude školní jídelna při úpravě jídla dodržovat.

 

Mému dítěti toto jídlo nevyhovuje
Protože stát školní stravování dotuje, poměrně přesně určuje, jak by mělo vypadat složení školních obědů. Vyhláška obsahuje průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin, tzv. spotřební koš, a tu musí jídelna dodržovat. Vedoucí jídelny rozdělí potraviny do určitých skupin (např. maso, mléko, zelenina), jednou za měsíc sečte jejich spotřebu a vydělí počtem obědů. Dostane tak spotřebu těchto skupin na 1 oběd a ta musí, s určitou tolerancí, odpovídat předepsané tabulce. Např. u dětí 1. stupně ZŠ musí školní jídelna za měsíc vykázat spotřebu 10 g luštěnin na 1 oběd, 12 g tuků nebo 19 g mléčných výrobků. Dodržování spotřebního koše bývá předmětem kontroly, žádná jídelna si proto nedovolí ho ignorovat a nemůže přitom brát ohled na individuální požadavky jednotlivých strávníků, ani ta naše ne. Požadavků, které rodiče i děti vznášejí, je mnoho: více zeleniny a méně zeleniny, více masa a méně masa, ale hlavně méně uzenin, ryb, luštěnin apod. Někdy je možné o těchto požadavcích jednat, je však třeba brát ohled na spotřební koš a finanční náklady s tím vzniklé. Obecně lze říci, že snížení spotřeby ryb nebo luštěnin bude pro jídelnu problematické, protože v těchto skupinách dodržujeme normu jen tak tak. Navíc, některé změny se promítnou i do ceny jídla a jídelna musí dodržet finanční limit za všech okolností.

 

Moje dítě dostává malé porce
Vyhláška 107/2005 předepisuje, že ve věkové kategorii 11-14 let má dítě za měsíc v průměru dostat 70 g masa na jeden oběd (počítáno v syrovém stavu, takže po technologické přípravě bude masa samozřejmě méně). Kuchařky mohou při mimořádných příležitostech připravit porce např. 100 gramové, ale příště zase musí ušetřit. Pokud by jídelna dlouhodobě podávala např. žákům druhého stupně větší porce masa, překročí spotřebu masa danou vyhláškou a pravděpodobně také nedodrží finanční limit. A to si nedovolí, protože na potraviny má jen ty peníze, které vybere od rodičů.

 

Složení jídelníčku je hrozné
V České republice neexistují předepsané normy pro školní stravování. Nelze však ale říci, že si jídelna může vařit, co chce. Musí se vejít do stanovených finančních limitů a současně musí splnit spotřební koš. Splnit současně oba požadavky není jednoduché. Natolik jídelnu omezují, že si nemůže dovolit v jídelním lístku žádné extravagance. Vedoucí jídelny s hlavní kuchařkou musí sestavit jídelní lístek tak, aby dodržely výživové normy (spotřební koš) a respektovaly různá doporučení, např. maximálně 2 sladká jídla měsíčně, 2 krát měsíčně ryby, 4 krát měsíčně zeleninové bezmasé jídlo, dva dny po sobě by neměla být stejná příloha, polévka by měla být odlišného typu než hlavní jídlo, apod.

 

Oběd po dobu nemoci. o prázdninách, v den výletu

Někteří rodiče si pamatují, že oběd mohlo dítě odebírat v době nemoci a také o prázdninách. Dnes to již neplatí a někteří to považuji za zlovůli kuchařek či jejich lenost vařit v době prázdnin. Věřte, není tomu tak. Školský zákon umožňuje odebírat dotované školní obědy pouze v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. Za vyučování se považují také školní výlety, soutěže a další podobné akce. Jestliže dítě onemocní, může za dotovanou cenu zakoupit pouze oběd v první den nemoci, pak již ne. Nic však rodičům nebrání v tom, aby v takových případech dítěti zakoupili oběd za plnou (nedotovanou) cenu. V případě výletů a akcí mimo školu obědy dětem odhlašovat nebudeme. Respektujeme právo rodiče vyzvednout si pro dítě dotovaný oběd do jídlonosiče nebo jej den předem odhlásit ve školní jídelně nebo elketronickým přístupem z domova.

 

Dietní a alternativní strava
V jídelnách přibývá dětských strávníků, kteří potřebují dietní stravu nebo zájemců o vegetariánskou stravu. Na přípravu těchto druhů jídel není podle legislativy právní nárok. Rodiče by měli vědět, že příprava dietních jídel vyžaduje odborné znalosti a proškolenou pracovní sílu, která v naší jídelně není. Kuchařky, které svolí vařit taková jídla, podstupují riziko. Nebráníme se však tomu, aby rodiče, kteří dietní stravu dítěti připravují doma, jej do jídelny donesli. Paní kuchařky ho pak pouze ohřejí a dítěti naservírují.

 

Vedení školy

(text upraven podle www.jidelny.cz )

 

 

Kalendář akcí

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Digitalizujeme školu
Joomla!. XHTML and CSS.