Sportujeme

Titulní strana Výchovný poradce Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plán

 

Společné vzdělávání znamená vyučovat všechny žáky v kmenových školách a běžných třídách a poskytovat jim i učitelům podporu.

Podmínky inkluze jsou uvedeny ve Vyhlášce 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků nadaných.

 

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán (IVP) je opatření na vyrovnání oslabení projevujících se ve výuce. Škola ho může povolit pouze tomu žákovi, u něhož byly zjištěny speciálně vzdělávací potřeby, a v odborném posudku je vyznačeno, zda je nutné žáka podle něj vzdělávat či nikoliv. Co tento způsob vzdělávání znamená a čím může pomoci Vašemu dítěti?

O vzdělávání žáka podle IVP žádají rodiče, kteří jsou na osobní schůzce s třídní učitelkou seznámeni s úpravou organizace vzdělávání nebo obsahu výuky. Zároveň jsou upozorněni na rizika, která případné odlišnosti ve vzdělávání mohou přinést. Porozumění nastavení danému IVP a souhlas s daným způsobem vzdělávání svého dítěte vyjádří podpisem Informovaného souhlasu. Není-li posudek včas aktualizován, škola sama nemůže žákovi prodloužit vzdělávání podle IVP.


IVP je dohodou o spolupráci mezi učiteli, žákem a jeho zákonnými zástupci.

Je sestaven podle individuálních možností každého žáka a vychází z následujících zásad:

• je vypracován pro všechny předměty, kterých se znevýhodnění týká a sestavuje se na školní rok (doba platnosti vyjádření PPP nebo SPC)

• umožňuje pracovat podle schopností a osobního tempa žáka

• vymezuje aktuální úroveň dovedností a schopností žáka

• stanovuje cíle vzdělávání v jednotlivých předmětech, podle specifických limitů nebo možností žáka

• obsahuje způsoby kontroly a hodnocení výsledků žáka

• uvádí pomůcky a služby (např. speciální učební materiály nebo pomoc asistenta pedagoga)

• v průběhu roku jej lze měnit podle aktuálních potřeb žáka

• uplatnit individuální přístup a vycházet z úrovně žáka, bez obavy z nesplnění  výstupů školního vzdělávacího programu

• zapojit do přípravy rodiče i žáka a učinit je spoluzodpovědné za výsledky práce

Vždy je důležité, aby žák, ale i jeho spolužáci pochopili podstatu individuálního přístupu, odlišného způsobu hodnocení nebo klasifikace.

 

Způsoby hodnocení žáka

Při hodnocení a klasifikaci žáků vychází škola z „Pravidel hodnocení výsledků žáků“ (součást Školního řádu). Naši učitelé dále využívají motivační hodnocení a upřednostnění toho, co žák zvládl. Rodiče mohou požádat ředitelku školy o povolení slovního hodnocení, kdy jsou pokroky a úspěchy žáka na vysvědčení uváděny textem, ne známkou.

 

IVP  žáka „neléčí“. Škola jej využívá proto, aby zmírnila znevýhodnění žáka a pomohla mu vyrovnat se při výuce vrstevníkům nebo zohlednila jeho specifické dovednosti. Hlavní péče nadále zůstává na rodičích, kteří by měli pracovat se svým dítětem podle doporučení odborníků.

Je potřeba zdůraznit, že diagnóza poruchy učení neopravňuje žáka k „nicnedělání“. IVP je vypracován proto, aby dítě lépe překonalo svoje oslabení. Pokud si však neplní školní povinnosti, odmítá pracovat, neustále se vymlouvá na poruchu učení, nenosí úkoly a školní pomůcky, neučí se – a tedy neplní základní požadavky IVP - bude škola informovat příslušné poradenské zařízení, které IVP doporučilo a požádá ho o odstoupení od IVP. Následně přejde k běžným formám výuky a klasifikace.

 

Nezbytným předpokladem úspěchu je úzká spolupráce rodiny a školy.

Využívejte co nejvíce konzultací s vyučujícími Vašeho dítěte.

Věřte, že máme společný cíl, aby byly děti v dalším životě úspěšné,

šťastné a spokojené.

 

 

 

 

Kalendář akcí

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Digitalizujeme školu
Joomla!. XHTML and CSS.