Pro rodiče budoucích prvňáčků Tisk

 

Vážení rodiče,

 

jsme rádi, že jste si pro své dítě vybrali vzdělávání na ZŠ Horní Slavkov, Školní 786.

Školu jste si vybrali dobrovolně, s vědomím, že vybíráte školu, na níž má Vaše dítě získat

základní vzdělání. Vaše rozhodnutí přihlásit dítě do naší školy mu umožní využívat všechny

podmínky pro učení, které naše škola žákům vytváří. Ale i pro Vás, rodiče, bude mnoho

znamenat, např. respektovat pravidla spolupráce s  učiteli a pomáhat nám vytvářet

vstřícnou atmosféru mezi školou a rodinou.

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi i Vaším dítětem.

 

A jak dítě na vstup do naší školy připravit?

 

- s dítětem hodně mluvte, čtěte pohádky, povídejte si, kreslete kroužky, čmárejte si;

když si budete spolu povídat a číst mu, usnadníte mu rozvoj slovní zásoby

a zvýšíte jeho motivaci naučit se číst


- poskytněte dítěti dostatek prostoru pro rozvoj jemné a hrubé motoriky;

běhání, skákání, lezení na prolézačkách, modelování, stříhání, lepení, drobné stavebnice,

to je to pravé


- učte dítě rozhodovat, co je pro něj dobré a vhodné, na co má chuť, jaké činnosti

má dát přednost, vyjadřovat co se mu líbí a proč.

Mělo by se naučit myslet samo za sebe.

 

- zjistěte, jak je dítě schopné soustředit se a rozvíjejte jeho schopnosti i v tomto směru;

dobu soustředění, např. při hře,  cíleně protahujte


- chvalte dítě a učte ho objevovat, na co všechno je šikovné, podporujte jeho touhu

po úspěchu, ale připravujte ho i na to, že nelze vždycky vyhrát; situace , které jsou

pro něj stresující, se snažte zvládnout v klidu, aby si odneslo poznání, že pílí a snahou

úkol splní


- vychovávejte dítě k samostatnosti, samostatné oblékání, příprava pomůcek k činnosti

a následný úklid mu pomohou zvládnout náročný program školy


- posilujte jeho schopnost koncentrace, dítě které není zvyklé pravidlům,

dennímu a týdennímu harmonogramu bude mí se vstupem do školy problémy


- vybírejte školní oblečení s rozmyslem, nekupujte dětem oblečení složité na zapomínání;

pokud ještě neumí zavazovat tkaničky - suché zipy jsou ideální


- důsledně procvičujte hygienu - mytí rukou, obsloužení se na toaletě,

používání kapesníku, aj.


- naučte jíst dítě velkým příborem, naše školní jídelna není vybavena dětským příborem

a mnoho malých prvňáčků svůj boj s velkým příborem vzdává a raději nejí


A co by měli budoucí prvňáčci umět?

- znát své jméno a příjmení

- dodržovat komunikační pravidla (pozdravit, poprosit a poděkovat, požádat o pomoc)

- neskákat do řeči

- udržet plnou pozornost nejméně 10 minut

- samostatně se oblékat, zavázat si tkaničku, dodržovat osobní hygienu, používat příbor

- správně držet tužku a nůžky

- sluchově rozpoznat první a poslední hlásku ve slově

- zopakovat jednoduchý rytmus (rytmizace slov)

- pracovat s drobnými předměty (modely ze stavebnice, navlékání korálků...)

- rozlišovat barvy a základní tvary

- orientovat se podle pojmů vpravo a vlevo

- napočítat do 5

- řadit předměty podle velikosti, určit pořadí (první, druhý... předposlední, poslední)