Podporujeme inkluzi III. Tisk

 

Projekt "Podporujeme inkluzi III."

registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017037

 

Od října 2020 realizujeme projekt Podporujeme inkluzi III, který

navazuje na projekty Podporujeme inkluzi I a II.. I tento projekt

můžeme uskutečnit díky finanční dotaci ze zdrojů Evropské

unie a Ministerstva školství ČR.

Tentokrát jsme získali jsme dotaci ve výši 802 878,00 Kč, kterou

využijeme na úhradu vybraných aktivit přispívajících ke zkvalitnění

činnosti školy:

- Školní asistent

- Čtenářský klub pro žáky 1. stupně

- Klub logiky a deskových her (Hrátky s logikou I.,II.)

- Doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem ( I. - IV.)

- Klub konverzace v AJ (pro 1. a 2. stupeň)

- Klub badatel (podpora polytechnického vzdělávání)

 

nové aktivity:

- projektový den s podporou technických dovedností starších žáků

- podpora pedagogických pracovníků (stáž v jiné škole)

 

V době přerušení výuky nelze vhodně realizovat klubovou činnost, proto

je dočasně pozastavena. Doučování žáků je řešeno on-line způsobem

a je zaměřeno především

na upevňování školních dovedností a návyků, procvičování učiva a pomoc

při přípravě na výuku.

 

Projekt bude ukončen v červenci 2022.