Podporujeme inkluzi II. Tisk

 

Projekt "Podporujeme inkluzi II."

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008733

 

Od října 2018 realizujeme projekt Podporujeme inkluzi II, který navazuje na projekt

Podporujeme inkluzi I. I tento projekt můžeme uskutečnit díky finanční dotaci

ze zdrojů Evropské unie a Ministerstva školství ČR.

Tentokrát jsme získali jsme dotaci ve výši 1 137 476,00 Kč, kterou využijeme na úhradu

vybraných aktivit přispívajících ke zkvalitnění činnosti školy:

- Školní psycholog

- Čtenářský klub pro žáky 1. stupně

- Klub logiky a deskových her pro žáky 1. a 2. stupně  (Hrátky s logikou I. a II.)

- Doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem z 1. a 2. stupně

 

nové aktivity:

- Klub konverzace v AJ (pro 1. a 2. stupeň)

- Vzdělávání pro pedagogocké pracovníky v oblasti zvyšování kompetencí pro výuku

cizího jazyka a v oblasti kariérového poradenství

 

Pomůcky, které pořídíme, budou využitelné nejen pro aktivity projekty, ale do budoucna

i v rámci výuky.

 

Projekt bude ukončen v srpnu 2020.