Podporujeme inkluzi II. Tisk

 

Projekt "Podporujeme inkluzi II."

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008733

 

Od října 2018 realizujeme projekt Podporujeme inkluzi II, který navazuje na

projekt Podporujeme inkluzi I. I tento projekt můžeme uskutečnit díky

finanční dotaci ze zdrojů Evropské unie a Ministerstva školství ČR.

Tentokrát jsme získali jsme dotaci ve výši 1 137 476,00 Kč, kterou

využijeme na úhradu vybraných aktivit přispívajících ke zkvalitnění činnosti

školy:

- Školní psycholog

- Čtenářský klub pro žáky 1. stupně

- Klub logiky a deskových her pro žáky 1. a 2. stupně (Hrátky s logikou I. a II.)

- Doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem z 1. a 2. stupně

 

nové aktivity:

- Klub konverzace v AJ (pro 1. a 2. stupeň)

- Vzdělávání pro pedagogické pracovníky v oblasti zvyšování kompetencí pro

výuku cizího jazyka a v oblasti kariérového poradenství

 

Pomůcky, které jsme pořídili, budou využitelné nejen pro aktivity projekty,

ale  i v rámci výuky, např. žákovská sada ozobotů na seznámení se základy

programování, Abaku sady na rozvoj matematických dovedností, vitríny

pro prezentaci čtenářských a jazykových aktivit, výukový software na podporu

činností v rámci doučování žáků.

 

Projekt byl ukončen v září 2020.

 

Abaku
Abaku Abaku
3D panel
3D panel 3D panel
Ozoboti
Ozoboti Ozoboti
Ozoboti2
Ozoboti2 Ozoboti2
Deskové hry
Deskové hry Deskové hry
Vědecké lab...
Vědecké laborky Vědecké laborky