Školní jídelna Tisk

 

Kontakt:

Školní 786, Horní Slavkov

tel.: 354 229 706, 602 540 900

vedoucí stravování:     p.Jana Pöseltová

 

Výdej obědů:

11:00 – 11:30 hod. -   cizí strávníci a rodiče žáků v době nemoci (pozor dotovaný oběd je pouze v 1. den nemoci žáka)

11:45 – 14:00 hod. -   žáci a zaměstnanci školy školy

 

Přihlášení a odhlášení strávníka:

Strávník vyplní přihlášku ke stravování (ke stažení v sekci "Škola", odkaz "Užitečné tiskopisy", kterou odevzdá vedoucí jídelny, a zakoupí si čip - záloha na čip 150,- Kč (od 10/2021).

Při odhlášení se strávník nahlásí vedoucí jídelny, která zpracuje podklady pro vyúčtování.

 

Stravné od 1. 9. 2022:

žáci 6 - 10 let                         32,- Kč

žáci 11 - 15 let                       33,- Kč

žáci 15 - 18 let                       33,- Kč

důchodci nad 75 let                65,- Kč

cizí strávníci                           72,- Kč

 

Hrazení stravného:

- převodem na účet školy, údaje pro platbu předá vedoucí školní jídelny

- poštovní poukázkou

- platba vždy do 20. předcházejícího měsíce

 

Volba a odhlašování obědů:

- nejpozději den předem pomocí karty nebo čipu na boxu ve školní jídelně nebo elektronickým systémem Objednávání stravy z domova (odkaz na stránkách školy v pravém sloupci)

- na dotované stravování má žák nárok pouze v dny, kdy se účastní výuky

- v případě neplánované nepřítomnosti (nemoc) se žák může stravovat pouze první den, pak si musí oběd odhlásit nebo uhradit cenu oběda v plné výši tj. 66,00 Kč

- při zadání Vašeho e-mailu do elektronického systému "Objednávání stravy z domova" Vám bude zasílán měsíční přehled o počtu odebraných obědů a stavu konta

 

Vyúčtování odhlášených obědů:

strávníkům, kteří platí stravu převodem z běžného účtu, bude automaticky provedeno vyúčtování na konci školního roku (v červenci).

- případné přeplatky budou vráceny na účet, který strávník uvedl v přihlášce.