Přijetí do 1. třídy 2022/2023 Tisk

Seznam přijatých uchazečů ke vzdělávání v 1. třídě naší školy ve školním roce 2022/2023 - zde