Národní plán obnovy Tisk

Škola je od ledna 2022 zapojena do projektu s názvem Národní plán obnovy. Finanční prostředky z fondu EU NextGenerationEU jsou určeny na úhradu nákladů na doučování žáků v souvislosti s přerušením výuky z důvodu pandemie onemocnění Covid-19.

 

Přestože jsme po celou dobu realizovali distanční výuku, měli i naši žáci potíže s připojením, technikou a někdy i s motivací, protože dlouhodobá změna školního režimu si vybrala daň i v přístupu ke školním povinnostem. Téměř 20 žákům jsme techniku zapůjčili, ale výpadky připojení jsme již ovlivnit nedokázali. Návrat do školy byl proto pro některé z nich obtížnější, zejména v oblasti pozornosti,  soustředění a pravidelné přípravy na další hodiny. Jejich výkony také ovlivnila obtížnost při upevňování učiva. Technika nám sice v mnohém pomohla, ale některé činnosti jsme při ní nedokázali dostatečně procvičit.

Abychom tyto obtíže pomohli našim žákům co nejdříve odstranit nebo aspoň snížit, zapojili jsme se již v září 2021 do doučování podporované MŠMT ČR a od ledna 2022 jsme nabídku doučovacích skupin rozšířili do všech ročníků a na více oblastí. Z programu Národního plánu obnovy tak aktuálně podporujeme 33 vzdělávacích skupin, ve kterých s žáky spolupracuje celkem 27 pedagogických pracovníků školy.

Někteří žáci využívají pouze jeden z nabízených předmětů, protože si potřebují upevnit učivo pouze v určité oblasti, jiní celou nabídku. Cílenými činnostmi s podporou vyučujících tak mohou lépe snižovat svá výuková znevýhodnění. V některých skupinách na 2. stupni pracují i asistentky pedagoga, které nabízejí dětem prostor pro přípravu na výuku a pomáhají jim s domácími úkoly, v jiných jsou pouze vyučující, kteří rozvíjejí jejich dovednosti v českém jazyce nebo matematice. V každém ročníku si tak žák sám může vybrat, které činnosti se zúčastní, zda výukové nebo podpůrné, případně - dle svých časových možností - využije obě. Zapojit se mohou žáci i nyní, docházka je otevřená podle potřeby každého z nich.

Podpora pro zlepšení školních výkonů je ze strany školy připravena. Míra zapojení je však na žácích, doučování je dobrovolné. Z počtu zapojených žáků však vyplývá, že práce v malých skupinách je pro děti přínosná a atraktivní.

V případě potřeby více informací, obraťte se na třídního učitele žáka.

Děkujeme

Vedení školy