Školní jídelna Tisk

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení ceny obědů o 3,- Kč/oběd s ohledem na růst cen potravin a energií.

 

Nový ceník:

  • žáci 6 - 10 let  32,00
  • žáci 11 a více let 33,00
  • strávníci nad 75 let 65,00 (doplatek MÚ)
  • cizí strávníci 72,00

 

Přihlášení/odhlášení oběda je možné u vedoucí ŠJ p. Pöseltové na telefonním čísle 602 540 900 nebo v e-systému "Objednávání stravy" v pravém sloupci na této straně - sekce odkazy.