Pasování na čtenáře Tisk

Předvánoční atmosféra bývá vždy plná různých očekávání. Prvňáčky z naší školy ale čeká právě v této době jedno překvapení navíc - pasování na čtenáře.

Mgr. Jana Petraschková a Mgr. Jana Peroutková

 

Koncem prosince jsou pozváni do Království knih (jinak známého jako dětské oddělení městské knihovny). Audience u krále Knihomola a královny Knihomilky není ale jen obyčejnou přátelskou návštěvou. Všichni prvňáci musí prokázat, že jsou hodni královské přízně a snaží se obstát ve zkoušce čtení. Jejich vystoupení sleduje celý královský dvůr a též mnoho oddaných poddaných (nápadně se podobajících rodičům). Mnozí žáčci trpí lehkou trémou, ale s pomocí královny se se záludnými písmeny a slovy vždy nakonec poperou a nesnadný úkol zvládnou. Obdrží pak ozdobnou šerpu a svoji první skutečnou knihu – Slabikář.  Sám král je při slavnostním ceremoniálu povyšuje na čtenáře - rytíře slova.

 

A proč to všechno? Protože chceme, aby děti milovaly knížky a kouzlo v nich skryté, dokázaly zapojit fantazii, nebály se vyjadřovat své myšlenky a vymýšlet vlastní příběhy. Na tuto akci navazuje v dubnu „Noc s Andersenem“, jejímž cílem je přivést do knihovny i starší děti, které už možná své rytířské (čtenářské) povinnosti poněkud zanedbávají.

Tímto děkujeme za spolupráci paní ředitelce i zaměstnancům MKS v Horním Slavkově, kteří nám už pátý rok vycházejí skvěle vstříc, a též oceňujeme herecké schopnosti pomocníků z 5. B, bez kterých by to prostě nebylo ono.

 

Fotografie z celé akce můžete získat v ateliéru p. Šimečka.

Pasování na...
Pasování na čtenáře Pasování na čtenáře
Pasování na...
Pasování na čtenáře Pasování na čtenáře
Pasování na...
Pasování na čtenáře Pasování na čtenáře
Pasování na...
Pasování na čtenáře Pasování na čtenáře
Pasování na...
Pasování na čtenáře Pasování na čtenáře
Pasování na...
Pasování na čtenáře Pasování na čtenáře