Organizace školního roku 2021/2022 Tisk

Upozorňujeme, že termíny se mohou měnit podle skutečných potřeb - důležitým údajem

proto bude informace od vyučujících formou elektronické zprávy v systému Škola

OnLine nebo na třídních schůzkách.

 

Organizace školního roku 2021/2022 – časové rozvržení úkolů (Školní/Poštovní)

Akce

Termín

Den

Zodpovídá

Září

Schůzka s rodiči žáků 1. ročníku

1.9.

st

Mgr, Houšková J., Mgr. Weinlichová, Mgr. Šafaříková

Organizační porada

1.9./7.9.

po/po

vedení školy

Schůzky MS a PK

do 24.9

vedoucí MS a PK

Rada školy

bude upřesněno

Mgr. Ketnerová

Organizační porada

20.9.

po

vedení školy

Ředitelské volno (DVPP)

27.9.

po

Mgr. Krejsa, Mgr. Nemčeková

Státní svátek

28.9.

út

x

Třídní schůzky (Školní, Poštovní)

24.9./21.9.

čt/út

třídní učitelé

Říjen

Zahájení mimoškolní činnosti

1.10.

po

lektoři aktivit

Organizační porada

25.10.

po

vedení školy

Státní svátek

28.10.

st

x

Podzimní prázdniny

27.10, 29.10

st,pá

x

Listopad

Státní svátek

17.11.

st

x

Organizační porada

22.11.

po

vedení školy

Indiv. tř. schůzky 1.st, Poštovní

23.-26.11.

út-pá

třídní učitelé 1. stupně

Komb. tř.schůzky 2.st

25.11.

čt

učitelé 2. stupně

Prosinec

Organizační porada

dle potřeby

vedení školy

Vánoční koncert

16.12.

čt

Mgr. Peroutková, Mgr. Látalová, p. Kaplan

Pasování na čtenáře

bude upřesněno

Mgr. Peroutková,Mgr. Petraschková,Mgr. Šafaříková

Charitativní aktivity

bude upřesněno

Mgr. Ketnerová

Vánoční prázdniny

23.12. - 2. 1.

čt-ne

x

Leden

Nástup do školy

3.1.

po

x

Organizační porada a ped. rada

24.1.

po

vedení školy

Výpis vysvědčení

31.1.

čt

třídní učitelé

Únor

Pololetní prázdniny

4.2.

x

Organizační porada

21.2.

po

vedení školy

Rada školy

bude upřesněno

Mgr. Ketnerová

Březen

Jarní prázdniny

14.-20.3.

x

Organizační porada

14.3.

po

vedení školy

Den otevřených dveří

30.3.

st

Mgr. Kovářová

Návštěva dětí z MŠ

30.3.

st

Mgr. Kovářová, S. Bachmannová

Noc s Andersenem

bude upřesněno

Mgr. Peroutková, Mgr. Petraschková

Duben

Zápis do 1. ročníku ZŠ

7.-8.4.

čt-pá

Mgr. Kovářová, učitelé 1. stupně

Organizační porada

11.4.

po/st

vedení školy

Indiv. třídní schůzky 1.st, Poštovní

12.4.-.22.4.

út-pá

třídní učitelé 1. stupně

Velikonoční prázdniny

14.4.

čt

x

Státní svátek, Velikonoční pondělí

15.4., 18.4.

pá, po

x

Kombinované třídní schůzky 2.st

21.4.

čt

učitelé 2. stupně

Cesta do školních lavic

27.4.

čt

Mgr. Kovářová, učitelé 1. stupně

Květen

SHM Poštovní

bude upřesněno

Mgr. Houšková N., p. Slavíková

Ředitelské volno (DVPP)

13.5.

Mgr. Ketnerová

Organizační porada

16.5.

po

vedení školy

Červen

Zájmový den (MDD)

1.-2.6.

st-čt

Mgr. Ketnerová, Mgr. Kovářová, Mgr. Houšková N.

Organizační porada a ped. rada

23.6.

čt

vedení školy

Vysvědčení

30.6.

st

třídní učitelé