Organizace školního roku 2020/2021 Tisk

Upozorňujeme, že termíny se mohou měnit podle skutečných potřeb - důležitým údajem

proto bude informace od vyučujících formou elektronické zprávy v systému Škola

OnLine nebo na třídních schůzkách.

 

Organizace školního roku 2020/2021 – časové rozvržení úkolů (Školní/Poštovní)

 

Akce

Termín

Den

Zodpovídá

Září

Schůzka s rodiči žáků 1. ročníku

1.9.

út

Mgr, Kovářová, S. Bachmannová, Bc. Svobodová

Organizační porada

1.9./2.9.

út/st

vedení školy

Schůzky MS a PK

do 16.9

vedoucí MS a PK

Rada školy

bude upřesněno

Mgr. Ketnerová

Organizační porada

21.9./17.9.

po/st

vedení školy

Státní svátek

28.9.

po

x

Třídní schůzky (Školní, Poštovní)

22.9.

út

třídní učitelé

Říjen

Zahájení mimoškolní činnosti

5.10.

po

lektoři aktivit

Organizační porada

19.10./21.10.

po/st

vedení školy

Státní svátek

28.10.

st

x

Podzimní prázdniny

29.-30.10

čt-pá

x

Listopad

Státní svátek

17.11.

út

x

Organizační porada

23.11./18.11.

po/st

vedení školy

Indiv. tř. schůzky 1.st + volby RŠ

24.-30.11.

út-pá

třídní učitelé 1. stupně

Komb. tř.schůzky 2.st + volby RŠ

26.11.

čt

učitelé 2. stupně

Třídní schůzky Poštovní + volby RŠ

24.11.

út

třídní učitelé

Prosinec

Organizační porada

dle potřeby

vedení školy

Ředitelské volno (DVPP)

7.12.

po

vedení školy

Vánoční koncert

10.12.

út

p. Bachmannová, Mgr. Kovářová, p. Kaplan

Pasování na čtenáře

bude upřesněno

Mgr. Peroutková,Mgr. Petraschková,Bc. Svobodová

Charitativní aktivity

bude upřesněno

Mgr. Ketnerová

Vánoční prázdniny

23.12. - 3. 1.

st-ne

x

Leden

Nástup do školy

4.1.

po

x

Organizační porada

21.1./20.1.

čt/st

vedení školy

Ped. rada (společná část)

21.1.

čt

vedení školy

Výpis vysvědčení

28.1.

čt

třídní učitelé

Pololetní prázdniny

29.1.

x

Únor

Organizační porada

22.2./24.2.

po/st

vedení školy

Rada školy

bude upřesněno

Mgr. Ketnerová

Březen

Jarní prázdniny

1.-7.3.

x

Organizační porada

29.3./31.3.

po/st

vedení školy

Den otevřených dveří

31.3.

st

Mgr. Kovářová

Návštěva dětí z MŠ

31.3.

st

Mgr. Kovářová, S. Bachmannová

Noc s Andersenem

bude upřesněno

Mgr. Peroutková, Mgr. Petraschková

Duben

Velikonoční prázdniny

1.4.

čt

x

Státní svátek, Velikonoční pondělí

2.4.,5.4.

pá, po

x

Zápis do 1. ročníku ZŠ

8.-9.4.

čt-pá

Mgr. Kovářová, učitelé 1. stupně

Cesta do školních lavic II.

20.4.

čt

Mgr. Kovářová, učitelé 1. stupně

Organizační porada

26.4./28.4.

po/st

vedení školy

Květen

Individuální třídní schůzky 1.st

27.4.-7.5.

út-st

třídní učitelé 1. stupně

Třídní schůzky Poštovní

4.5.

út

třídní učitelé

Kombinované třídní schůzky 2.st

4.5.

čt

učitelé 2. stupně

SHM Poštovní

bude upřesněno

Mgr. Houšková N., p. Slavíková

Organizační porada

24.5./26.5.

po/st

vedení školy

Červen

Zájmový den (MDD)

1.-2.6.

út-st

Mgr. Ketnerová,Mgr. Kovářová,Mgr. Houšková N.

Org. porada a ped. rada (společná)

23.6.

st

vedení školy

Vysvědčení

30.6.

st

třídní učitelé