Titulní strana Akce školy Organizace výuky po uvolnění opatření
Organizace výuky po uvolnění opatření PDF Tisk Email

Na základě nových opatření bude výuka ve škole obnovena v souladu s harmonogramem návratu žáků do školy. Nejdříve se vrátí žáci 9. ročníků, kteří se budou připravovat na přijímací zkoušky. Od pondělí 25. 5. 2020 se vrací žáci 1. stupně a od 1. 6. 2020 se mohou účastnit žáci 2. stupně osobních konzultací s učiteli a občasné výuky. Organizaci aktivit ve škole, při dodržení pravidel pro provoz a zajištění hygieny vydaných MŠMT, si vytváří každá škola sama, podle svých pedagogických a prostorových možností.

A jak to tedy bude na naší škole?

 

 

V případě neúčasti přihlášeného žáka na výuku je zapotřebí jej omluvit, nejlépe telefonicky v sekretariátu školy nebo učitelce, která bude pro skupinu určena (TU) zprávou ve Škole On-line, případně do Omluvného listu žáka. Škola je povinna evidovat docházku žáků. Omluvenky slouží k tomu, aby bylo zřejmé, že rodiče ví o tom, že žák na vyučovaní nebyl přítomen.

 

Při prvním vstupu do školy musí žák odevzdat Čestné prohlášení, kde rodiče podepíší, že žák nepatří do vymezené rizikové skupiny (vypsáno na Čestném prohlášení). Bez podepsaného prohlášení nesmí být žák přítomen ve škole a bude odeslán domů.

 

Při vstupu do školy bude každému změřena teplota bezkontaktním teploměrem. V případě, že bude žákovi naměřena zvýšená teplota, a to i s časovým odstupem, bude provedeno kontrolní měření klasickým teploměrem. Bude-li zvýšená teplota i takto prokázána, žák bude po vyrozumění rodičů odeslán domů. Nebude-li možné spojit se s rodiči, stráví čas do konce stanovené výuky v místnosti pro izolaci. Upozorňujeme, že škola nemá možnost poskytnout nemocnému dítěti vhodný klidový režim ani pedagogický dohled, proto je nutné, aby byly do školy posílány pouze zdravé děti!


Žáci jsou povinni (platí pro všechny žáky využívající výukové aktivity ve škole):

- přijít do školy v roušce, nesdružovat se před školou, ale dodržovat rozestupy

- odložit si v šatně, přezout se do přezůvek

- po přezutí si očistit ruce dezinfekcí, následně si mohou nasadit vlastní rukavice, nejlépe jednorázové

- pověřený pracovník dohlédne na dodržování hygienických pravidel a odvede žáky do vyhrazené učebny

- ve třídě budou probíhat výukové aktivity zaměřené na danou skupinu žáků

- při pohybu mimo svoji třídu musí mít žáci nasazenou roušku

- s žáky bude pracovat učitel, dle potřeby skupiny i asistent pedagoga; školní skupina, včetně všech zapojených ped. pracovníků, nesmí překročit 15 osob a je neměnná

- žáci smí pobývat pouze ve své vyhrazené učebně, třídy nelze měnit, nelze ani využívat jiné pracovny nebo tělocvičny, pro pobyt venku smí žáci využívat pouze prostory v areálu školy, včetně hřiště

- žáci odchází ze školy sami po ukončení výukové aktivity, s výjimkou žáků 1. stupně nahlášených na odpolední aktivitu ("družina")

 

Příprava na přijímací zkoušky, 9. třídy (od 12. 5. 2020)

Vzhledem k tomu, že se přihlásilo více než 15 žáků, vytvoříme dvě výukové skupiny s ohledem na dojíždějící žáky z Krásna. Rozdělení do skupin obdrží žáci zprávou v systému Škola On-line. Výuka bude probíhat 2x týdně, v úterý bude příprava zaměřena na zkoušku z českého jazyka, ve čtvrtek na matematiku.

1. skupina - vstup do školy 9.00, odchod ze školy 11.00

2. skupina - vstup do školy 9.15, odchod ze školy 11.15

Výuka bude probíhat v uceleném bloku, s krátkou hygienickou přestávkou. Prosíme žáky, aby si nenosili do školy jídlo, pouze pití.

Úprava rozsahu výuky je možná po konzultaci s vyučujícím, případně vedením školy.

 

Výukové aktivity pro žáky 1. stupně (od 25. 5. 2020)

-žáka nelze zařadit do skupiny po 25. 5. 2020!

- žáci mají povinnost mít k dispozici nejméně 2 vlastní roušky a sáček, ve kterém je budou mít uloženy v době, kdy je nebudou používat, roušky mohou odložit pouze při individuální činnosti v lavici; dále doporučujeme i rukavice, nejlépe jednorázové

- podle počtu skupin bude stanoven čas příchodu do školy a vchod, kterým budou žáci přicházet (informaci získají rodiče od třídního učitele), při větším počtu skupin, budou žáci přicházet v časovém odstupu, aby se nehromadili v šatnách a na schodišti

- žáci budou rozděleni do skupin s důrazem na zapojení do ranní nebo odpolední činnosti (potřebu zapojení je nutno nahlásit třídní učitelce nejdéle do 18. 5. 2020)

- ranní činnosti je možné zahájit nejříve v 7.00 hodin (nultá hodina), odpolední aktivity budou probíhat max. do 16.00; do ranních a odpoledních aktivit mohou docházet žáci pouze těch rodičů, kteří jsou v dané době v zaměstnání. Upozorňujeme, že tyto skupiny budou tvořeny žáky s nutností jiné časové organizace, to znamená že je budou tvořit žáci z různých ročníků! Ranní a odpolední aktivity povedou asistenti pedagoga, výuku pověřený pedagog. Po dobu výuky i "družiny" budou žáci ve stejné učebně. (Školní družna v objektu v Poštovní ulici nebude do odvolání v provozu.)

- žáci, kteří budou docházet do školy pouze v době výukových aktivit, budou přednostně zařazeni do skupiny své třídy nebo ročníku; naplní-li žáci z jedné třídy kapacitu skupiny, bude je vzdělávat třídní učitelka dané třídy, v případě zapojení malého počtu žáků budou třídy sloučeny podle ročníku

- rodiče doprovázející žáky nemají povolen vstup do školy; rodiče vyzvedávající žáky v odpoledních hodinách kontaktují službu v hale, která žaka přivede

- VE ŠKOLE budou probíhat výukové aktivity s důrazem na procvičování a upevňování učiva, ŽÁCI SI ZDE UDĚLAJÍ VŠECHNY ÚKOLY A DOMA JIŽ NEBUDOU MUSET NIC ZPRACOVÁVAT, pokud sami nebudou chtít :) Výukové aktivity budou zaměřeny zejména na podporu českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a našeho světa. Výchovy budou realizovány pouze jako odpočinkové činnosti.

- vyučující, kteří nebudou vzdělávat žáky ve škole, povedou distanční vzdělávání, ve kterém budou dále pokračovat žáci, kteří se výukových aktivit ve škole nebudou účastnit

- nárok na ošetřovné - vzhledem k různým výkladům, které se aktuálně vyskytují v médiích, ale i na stránkách MŠMT a MPSV, nemůžeme říci, zda budou mít rodiče nárok na ošetřovné pokud si nechají dítě doma i přesto, že nespadá do rizikové skupiny. Jako škola potvrzujeme pouze dobu uzavření školy, což je 11. 3. - 22. 5. 2020. Kdo tak vydá potvrzení pro poskytnutí ošetřovného i po tomto termínu není vůbec jasné. Sledujte proto informace a pro jistotu se domluvte i se svým zaměstnavatelem. Zároveň zvažte, zda bude dítě docházet na mimoškolní aktivity (kroužky, ZUŠ, sportovní aktivity). Nebude-li moci ze zdravotních důvodů nebo existence jiných rizik moci chodit do školy a přesto se bude účastnit zájmových skupinových aktivit, není vyloučeno, že by to vedlo k rozporu pro případné nároky na ošetřovné (i v těchto aktivitách by mělo být předloženo Čestné prohlášení!).

 

Konzultace pro žáky 2. stupně, občasná výuka (od 1. 6. 2020)

- výuka bude rozložena do několika skupin podle domluvy s vyučujícími, kteří ji žákům oznámí formou zprávy ve Škole On-line

- žáci musí potvrdit svoji účast - pokud se včas nenahlásí, nebudou mít do školy přístup (povinnost dodržet kapacitu skupiny)

- konzultace a občasná výuka bude pouze doplňovat distanční vzdělávání, které bude nadále hlavním způsobem výuky

 

Školní jídelna

- žáci 1. stupně mohou docházet na oběd do školní jídelny za cenu běžnou pro školní stravování (29,00 Kč). Nezapomeňte je přihlásit k odběru obědů!

- do jídelny budou žáci chodit tak, aby se nepotkávali, v jídelně budou mít skupiny své přesně stanovené, oddělené, sekce, kde se budou stravovat

- obědy se budou vydávat v delším rozmezí tak, aby se mohly skupiny vystřídat, bez fronty u výdejního okénka

- žáci 2. stupně nemají výuku stanovenou do denního režimu, proto nemají nárok na školní stravování, obědy tak mohou odebírat pouze za plnou cenu jako cizí strávníci

 

Případné další dotazy zodpovíme telefonicky nebo e-mailem.

 

Kalendář akcí

červen 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 19 Joomla!. XHTML and CSS.