GDPR PDF Tisk Email

V současné době se naše škola řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Od 25. května 2018 začne platit ve všech zemích EU Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation - GDPR).

 

Naše základní škola jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 87pmkpa, emailem na adrese zs2hslavkovvvolny.cz nebo poštou na adrese Základní škola Školní 786, 357 31Horní Slavkov. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

V rámci zajišťování svých činností shromaďujeme a zpracováváme osobní údaje žáků pro potřeby:

- dané legislativou (zákony a vyhlášky)

a) přijetí k základnímu vzdělávání (zápis do 1. třídy, přestup z jiné školy)

b) rozhodnutí ve správním řízení (vzdělávání podle IVP nebo PLPP, uvolnění z výuky předmětu ze zdravotních důvodů, prodloužení školní docházky, individuální vzdělávání podle §41, vzdělávání v zahraniční škole podle §38)

c) povinná dokumenatce školy (školní matrika, dokumentace žáků se specif. vzdělávacími potřebami, evidence čísla vysvědčení vycházejícíh žáků a zápisových lístků, protokol z komisionálních zkoušek, evidence úrazů žáků)

d) poskytování poradenských služeb pracovníky školního poradenského pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce)

e) podklady k vyúčtování (jízdné a vstupné žáků, přihlášky do soutěží, projektová dokumentace)


- zájmu žáka

a) zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci, plaveckém nebo lyžařském výcviku, ohrožující faktory, např. alergie nebo jiné zdravotní znevýhodnění žáka, prohlášení o  bezinfekčnosti)

b) na základě souhlasu zákonných zástupců  (s účastí na školní akci nebo výletu, se zveřejněním jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, ve Zpravodaji města, apod., s pořizováním fotografií z akcí nebo výletů)

c) na základě žádosti zákonných zástupců (vyšetření psycholožkou školy, slovní hodnocení, uvolnění z vyučování, úpravy vzdělávání ze zdravotních důvodů)

c) zajištění školního stravování (evidence strávníků)

 

- zájmu školy (oprávněný zájem organizace)

a) plnění výchovně vzdělávacích záměrů (pedagogická dokumentace, organizace a potřeby výuky - např. elektronická žákovská knížka, přístupové údaje na síť školy, výukové portály, aj.)

b) prezentace a propagace školy (webové stránky, prezentace žákovských prací, fotogalerie školy, Ročenky, kronika, propagační materiály školy)

 

Úlohu pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení EU 2016/679 zastává na naší škole Ing. Stanislav Novák (Sokolov), kontakt e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , telefon 606 070 185.

 

 

Kalendář akcí

červenec 2018
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 56 Joomla!. XHTML and CSS.