GDPR PDF Tisk Email

V současné době se naše škola řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Od 25. května 2018 začne platit ve všech zemích EU Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation - GDPR).

 

V rámci zajišťování svých činností shromaďujeme a zpracováváme osobní údaje žáků pro potřeby:

- dané legislativou (zákony a vyhlášky)

a) přijetí k základnímu vzdělávání (zápis do 1. třídy, přestup z jiné školy)

b) rozhodnutí ve správním řízení (vzdělávání podle IVP nebo PLPP, uvolnění z výuky předmětu ze zdravotních důvodů, prodloužení školní docházky, individuální vzdělávání podle §41, vzdělávání v zahraniční škole podle §38)

c) povinná dokumenatce školy (školní matrika, dokumentace žáků se specif. vzdělávacími potřebami, evidence čísla vysvědčení vycházejícíh žáků a zápisových lístků, protokol z komisionálních zkoušek, evidence úrazů žáků)

d) poskytování poradenských služeb pracovníky školního poradenského pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce)

e) podklady k vyúčtování (jízdné a vstupné žáků, přihlášky do soutěží, projektová dokumentace)


- zájmu žáka

a) zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci, plaveckém nebo lyžařském výcviku, ohrožující faktory, např. alergie nebo jiné zdravotní znevýhodnění žáka, prohlášení o  bezinfekčnosti)

b) na základě souhlasu zákonných zástupců  (s účastí na školní akci nebo výletu, se zveřejněním jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, ve Zpravodaji města, apod., s pořizováním fotografií z akcí nebo výletů)

c) na základě žádosti zákonných zástupců (vyšetření psycholožkou školy, slovní hodnocení, uvolnění z vyučování, úpravy vzdělávání ze zdravotních důvodů)

c) zajištění školního stravování (evidence strávníků)

 

- zájmu školy (oprávněný zájem organizace)

a) plnění výchovně vzdělávacích záměrů (pedagogická dokumentace, organizace a potřeby výuky - např. elektronická žákovská knížka, přístupové údaje na síť školy, výukové portály, aj.)

b) prezentace a propagace školy (webové stránky, prezentace žákovských prací, fotogalerie školy, Ročenky, kronika, propagační materiály školy)

 

Úlohu pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení EU 2016/679 zastává na naší škole Ing. Stanislav Novák (Sokolov).

 

 

Kalendář akcí

březen 2018
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 41 Joomla!. XHTML and CSS.